Deze zomer wordt Rotterdam
100 e-health experts rijker!


De Rotterdam eHealth Academy organiseert de eerste Summerschool naar Amerikaans model maar op z’n Rotterdams. Concreet, praktisch en direct toepasbaar.

Voor zorgprofessionals

In 4 dagen krijg je een interessant programma over innoveren met e-health in de praktijk waarmee je gelijk aan de slag kan.
Na deze Summerschool heb je kennis over implementatie, digitale vaardigheden en innoveren met e-health voor de dagelijkse praktijk.

Voor de professional die met e-health werkt of wil werken en beter willen samenwerken op het gebied van innovatie.

  • Eerstelijns zorgverleners zoals verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, logopedisten, etc.
  • Beleidsmedewerkers/beleidsmakers van zorginstellingen, WMO, welzijn, arbeidsreintegratie, etc.
  • Tweedelijns zorgverleners die in de zorgketen werken, zoals (transfer)verpleegkundigen, coördinatoren, verpleegkundig specialisten
  • Innovatiemanagers bij zorg- en welzijnsorganisaties

Wat?

Inspiratiesessies, interactieve theorie en die gelijk toepassen in een van de workshops. 

In vier dagen worden vier thema’s behandeld: 

  • E-health en innovatie in de zorg
  • Vaardigheden van de 21ste eeuw
  • Digitale vaardigheden
  • Team dynamica en interprofessioneel samenwerken

Je leert omgaan met weerstanden bij innovatie, welke innovaties jouw organisatie het best helpen, hoe je e-health goed implementeert en nog veel meer.


Waar en wanneer?

Op donderdagmiddag 22 en vrijdagmiddag 23 augustus en op donderdagmiddag 5 september en vrijdagmiddag 6 september, vanaf 13:00 uur, in Havenue (voormalig Havenziekenhuis) te Rotterdam.