Deze zomer wordt Rotterdam
100 e-health experts rijker!


De Rotterdam eHealth Academy organiseert de eerste Summerschool naar Amerikaans model maar op z’n Rotterdams. Concreet, praktisch en direct toepasbaar.

Voor zorgprofessionals

In 4 dagen krijg je een interessant programma over innoveren met e-health in de praktijk waarmee je gelijk aan de slag kan.
Na deze Summerschool heb je kennis over implementatie, digitale vaardigheden en innoveren met e-health voor de dagelijkse praktijk.

Voor de professional die met e-health werkt of wil werken en beter willen samenwerken op het gebied van innovatie.

 • Eerstelijns zorgverleners zoals verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, ergotherapeuten, logopedisten, etc.
 • Beleidsmedewerkers/beleidsmakers van zorginstellingen, WMO, welzijn, arbeidsreintegratie, etc.
 • Tweedelijns zorgverleners die in de zorgketen werken, zoals (transfer)verpleegkundigen, coördinatoren, verpleegkundig specialisten
 • Innovatiemanagers bij zorg- en welzijnsorganisaties

Wat?

Inspiratiesessies, interactieve theorie en die gelijk toepassen in een van de workshops. 

In vier dagen worden vier thema’s behandeld: 

 • E-health en innovatie in de zorg
 • Vaardigheden van de 21ste eeuw
 • Digitale vaardigheden
 • Team dynamica en interprofessioneel samenwerken

Je leert omgaan met weerstanden bij innovatie, welke innovaties jouw organisatie het best helpen, hoe je e-health goed implementeert en nog veel meer.


Waar en wanneer?

Op donderdagmiddag 22 en vrijdagmiddag 23 augustus en op donderdagmiddag 5 september en vrijdagmiddag 6 september, vanaf 13:00 uur, in Havenue (voormalig Havenziekenhuis) te Rotterdam.


Ik ben geen zorgprofessional maar wil toch wat leren!

Voor belangstellende worden er aparte workshops aangeboden rond allerlei verschillende onderwerpen. 

 • Bewoners van de stad met interesse voor de praktische toepassing van e-health en thuistechnologie
 • Vrijwilligers in de wijken van de stad die de bewoners met raad en daad bij willen staan
 • Ambtenaren die zinvolle informatie en adviezen willen geven aan burgers in de stad of die beleid maken
 • Mantelzorgers die meer informatie en kennis willen hebben over e-health en thuistechnologie

Kortom iedereen die vroeg of laat met e-health te maken krijgt en er nu alles van wil weten!