Samenwerking Rijndam en Erasmus MC-Create4Care: ‘Verpleegkundigen rebelser maken’

Rijndam Revalidatie en Erasmus MC-Create4Care gaan gezamenlijk werken aan oplossingen voor praktijkproblemen waar zorgverleners tegenaan lopen tijdens hun dagelijkse werk. Marc Evers (fysiotherapeut en beleidsadviseur innovatie bij Rijndam) en Onno Helder (coördinator Create4Care & docent Hogeschool Rotterdam) vertellen meer over de samenwerking.

Soms voelt Marc Evers zich de held van de show. Dat is wanneer het slangetje van de sondevoeding van patiënten in Rijndam moet worden vervangen. Omdat die voeding versuikert, kan het kraantje een beetje vast komen te zitten. ‘Om dat los te krijgen, moet je veel kracht zetten. Dan word ik erbij gehaald door onze verpleegkundigen. Met de waterpomptang uit de gereedschapskist voor rolstoelen draai ik dan dat kraantje open. Nou, dan voel ik me de man, hoor!’ Marc vertelt het met de grootst mogelijke knipoog en zelfspot. Want, zoals hij zelf zegt: ‘Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat we dit al jaren zo doen.’

Praktijkproblemen opgelost door innovaties

Het voorbeeld dat Marc geeft, is een typisch geval dat door Create4Care zou kunnen worden aangepakt. Create4Care is een innovatieafdeling van het Erasmus MC. In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam worden praktijkproblemen opgelost door slimme technische innovaties. De initiator hiervan is Onno Helder. ‘In mijn werk als verpleegkundige zag ik zóveel dingen waarvan ik dacht: waarom doen we dat zó? Of: dat kan toch makkelijker? Dat is dan ook de kracht van Create4Care, dat in 2019 is gestart. Verpleegkundigen kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk. De studenten van de Hogeschool gaan dan samen met ons team bekijken of we een oplossing kunnen verzinnen.’

 

 

Van idee naar product

Momenteel wordt er gewerkt aan ongeveer veertig zorginnovaties, alle in verschillende fase van ontwikkeling. Voor sommige Create4Care-producten is een licentie afgegeven aan bedrijven, zodat zij er verder mee de markt op kunnen. Create4Care zelf mag namelijk alleen oplossingen ontwikkelen en vervaardigen voor het Erasmus MC. De KoosGuard is zo’n ‘commercieel’ product. Dit biedt een oplossing voor de kabels en lijnen die verstrikt en bekneld raken tussen hekken van een ziekenhuisbed. De oplossing voor het probleem is een houder, die op het bed geplaatst kan worden. Daardoor worden de kabels en lijnen geleid, zonder verstrikt of bekneld te raken tussen de bedhekken. ‘Dat is een heel praktisch probleem, waar iedereen in de ziekenhuiszorg tegenaan loopt,’ zegt Onno. ‘Een commerciële partij brengt dat nu de markt op.’

Podium voor verpleegkundigen

‘Het mooie,’ vervolgt Onno, ‘is dat een aantal innovaties vernoemd zijn naar degene die dit probleem heeft aangekaart. In dit geval was dat dus Koos. Dat liet meteen zien wat ons doel is. We bijdragen aan een veiligere patiëntenzorg en een verbetering van het arbeidsproces voor medewerkers. Maar we willen óók die verpleegkundige een podium bieden. Laten zien aan onze medewerkers: je hebt wél invloed, je kunt wél dingen veranderen. De KoosGuard wordt straks over de hele wereld verkocht.’

Houtje-touwtje

De ‘er wordt toch niets mee gedaan’-gedachte herkent Marc. ‘Ook bij Rijndam doen verpleegkundigen de dingen “omdat ze nu eenmaal zo gaan”. Een apparaat werkt op een bepaalde manier, dus bedenken we daaromheen een houtje-touwtje oplossing om ons werk makkelijker, efficiënter of ergonomischer te maken. Dat is pleisters plakken, terwijl we de oorzaak moeten aanpakken. Create4Care bewijst dat je wel degelijk dingen kunt veranderen in je dagelijkse werk.’

Innovatiebril

De samenwerking tussen Rijndam en Create4Care houdt in dat er jaarlijks minstens één praktijkprobleem wordt gezamenlijk opgepakt. De studenten van de Hogeschool Rotterdam werken daarbij aan een oplossing die past bij zowel Erasmus MC als Rijndam. Als een zorginnovatie door beide instellingen als betekenisvol wordt gezien, gaat een volgende fase in; hierbij wordt een klinisch prototype ontwikkeld door Create4Care. ‘We gaan nu alle houtje-touwtje oplossingen binnen Rijndam in kaart brengen. Ook roepen we verpleegkundigen op om meer door de innovatiebril naar hun werk te kijken,’ zegt Marc. ‘We werkten al met studenten van de minor zorgtechnologie. Die trokken een interessante conclusie of maakten een testmodel. Van dit betekenisvolle model willen we nu, in samenwerking met Create4Care, een realistisch prototype ontwikkelen dat in Rijndam echt getest kan worden.’

Aantrekkelijker vak, betere zorg

Marc geloof dat de samenwerking van belang kan zijn voor de fysiotherapie en revalidatiezorg. ‘Als dit uitpakt zoals ik hoop, dan kunnen we straks met slimme toepassingen het werk een stuk efficiënter, makkelijker of ergonomischer maken. Dat maakt ons vak aantrekkelijker en kan ervoor zorgen dat oudere medewerkers het soms zware fysieke werk makkelijker volhouden. Ook verwacht ik dat we onze patiënten betere zorg kunnen bieden. Als het even kan met gebruik van eHealth. Wij werken nu al veel met eHealth-toepassingen, zoals zorg op afstand. Ook maken we veel gebruik van big data. Dat zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Wellicht kunnen wij daar Create4Care weer mee inspireren.’

‘Vertel wat beter moet!’

Ook Onno Helder kijkt uit naar de samenwerking. ‘We hebben veel raakvlakken. In beide instellingen werken zorgverleners die dezelfde uitdagingen ervaren. Soms vragen we een ergotherapeut van Rijndam om advies over producten die we ontwikkelen. Daarnaast werken er bij Rijndam ook gewoon 186 verpleegkundigen. Dat is in potentie een vat vol goede ideeën. Ik hoop dat die ideeën eruit komen. Ik zeg altijd: we moeten verpleegkundigen rebelser maken. Kijk eens kritisch naar je werkproces en vertel ons wat verbetering behoeft om je werk leuker te maken. Daar kunnen mooie oplossingen uit voortkomen, weten we inmiddels!’

Rijndam Revalidatie en Erasmus MC-Create4Care starten met een éénjarige samenwerking. Als beide instellingen deze vervolgens als positief evalueren, wordt een blijvende samenwerking aangegaan. Lees hier het persbericht over de samenwerking.