Demi van der Kuijp, projectmedewerker Welzijn binnen Aafje

Aafje is tijdens het begin van de coronacrisis gestart met het aanbieden van digitale ontmoetingsuurtjes. Hierbij komen groepen thuiswonende ouderen (5-7 per groep) digitaal bijeen en doen zij onder begeleiding van een medewerker gelijksoortige activiteiten als op de fysieke dagbesteding. Hoewel deze vorm van dagbesteding de fysieke dagbesteding niet kan vervangen, bleek de digitale variant, ook los van corona, een waardevolle aanvulling te zijn op de fysieke dagbesteding. Dankzij de Digideal010 subsidie heeft Aafje haar digitale dagbesteding verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Het aantal groepen is uitgebreid en nieuwe digitale activiteiten zijn ontwikkeld. Momenteel bundelen meerdere Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties de krachten om het digitale aanbod gezamenlijk verder te (blijven) ontwikkelen en aanbieden.

Demi van der Kuijp, projectmedewerker Welzijn binnen Aafje, heeft namens Aafje de E-Held speld in ontvangst mogen nemen. Demi is mede-initiatiefneemster geweest van de digitale dagbesteding bij Aafje en nog steeds nauw betrokken hierbij. “Het is erg leuk om aan de wieg van het digitale welzijn te staan!”