Wat is de Rotterdam eHealth Agenda?

Manifest

In de Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 van de gemeente Rotterdam wordt in hoofdstuk 6.1 “Stimuleren van e-health en thuistechnologie” als doel benoemd, met als beoogd resultaat: Meer Rotterdammers hebben toegang tot e-health en thuistechnologie en maken daar daadwerkelijk gebruik van.

Sinds eind 2017 geeft de Rotterdam eHealth Agenda invulling aan deze ambities door:

  • Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties duurzaam te verbinden om hun kennis en ervaring te delen om de kansen en de grote vraagstukken op het gebied van de praktische toepassing en implementatie van e-health en thuistechnologie op te lossen.
  • Evenementen en scholingen te coördineren, faciliteren, organiseren en communiceren waarin zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, onderwijs, ondernemers en vertegenwoordigingen van de bewoners actief samenwerken om dromen te realiseren en belemmeringen weg te werken.
  • Invulling te geven aan het beleid van de gemeente Rotterdam op het gebied van technologie en zorg op afstand.
  • Lokale invulling te geven aan het landelijk beleid en campagnes.
  • Zorginstellingen te adviseren en te ondersteunen bij de implementatie van zorg op afstand.
  • Aan de Regionale Transitie Agenda Zorg 2030 met raad en daad bij te dragen.

Meer weten? Contacteer ons.