Advies en implementatie

Opschalen en borgen: nu is het moment!

Professionals in de zorg zijn overwegend enthousiast over e-health alleen het aanbod in e-healthtoepassingen is vooralsnog groter dan het gebruik ervan. Het inzetten van e-health kan leiden tot afname van de werkdruk, kosten en een betere zorg voor de patiënt. De gevolgen van de Covid-19 crisis in 2020 en 2021 laten zien dat een deel van de zorg heel goed op afstand kan. Wat eerst niet kon of mocht, kan nu wel. Nu is dan ook hét moment om de digitale zorgprocessen op te schalen en te borgen.

Waar kan ik zorgtechnologie voor inzetten?

Zorgtechnologie kan ondersteunen bij het:

  • Vergroten van de veiligheid voor zorgmedewerkers en patiënten/cliënten;
  • Verlagen van de arbeidsdruk;
  • Borgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg;
  • Vergroten van de gezondheidsvaardigheden van burgers en patiënten;
  • Beschikbaar houden van zorg door zorg op afstand.

Voorbeelden van succesvolle implementaties:

  • Betaalbare beeldzorg leveren die ook voor niet-digivaardigen werkt, zonder gedoe met privacy en AVG;
  • Polyfarmacie gesprekken op afstand met een slimme hygiënische digitale uitleendienst;
  • Voortzetten Diabetes en COPD consulten met zelfmeet technologie;
  • Veiligheid en comfort bieden aan cliënten met persoonsalarmering en slimme domotica;

Wij staan voor je klaar!

Wij helpen je graag bij het versneld implementeren en opschalen van zorgtechnologieen. Samen met jou voeren we een quick scan uit. De quick scan levert je een actieplan op om te behouden wat goed blijkt te werken en waarin alle aspecten van het nieuwe zorgproces meegenomen zijn (HR, juridisch, financieel, technisch en digivaardigheid). We bepalen de implementatiestrategie en we zorgen voor de kortste route naar opschaling in de zorgpraktijk.

 

Contacteer ons!

Subsidie

We financieren dit met behulp van de beschikbare subsidieregelingen. We vragen alleen uitvoerende rol als de subsidie toegekend wordt om onze investering terug te verdienen.
Wij bereiden de aanvraag voor en zorgen ervoor dat na toekenning van de subsidie je binnen 4 weken aan de slag kan. Zo kun je tijdens én na de corona pandemie doorgaan met een structureel ingebed digitaal zorgproces. Ons team staat voor je klaar!

Contacteer ons!

Ja, ik wil graag advies en hulp!