Verslag Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)

Rotterdam, donderdag 21 februari 2019

Het ministerie van VWS stelt per 1 maart 2019, de nieuwe Stimuleringsregeling eHealth Thuis open voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz) in samenwerking met één of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren).

Het doel van deze regeling is om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit doen ze met behulp van e-health.

Het moet gaan over bestaande e-health:

  • Die de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbetert;
  • Die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
  • Waarbij gemeenten en zorgverzekeraars met dezelfde budgetten meer mensen kunnen helpen.

Download de presentatie van RVO.nl

Op donderdag 21 februari organiseerde de Rotterdam eHealth Agenda een bijeenkomst over de voorwaarden van de SET regeling. De resultaten van deze bijeenkomst zijn als volgt vastgelegd:

  • Na een duidelijk uiteenzetting over de regeling door Marion van Heden van RVO.nl en een bespiegeling op de waarde van de regeling voor de Gemeenterotterdam door Pjer Vriens is duidelijk dat de regeling goede, integrale en doordachte voorstellen ondersteunt.
  • Het zal gaan over voorstellen die daadwerkelijk gaan bijdragen aan de adoptie van e-health bij de mensen thuis. Geen snelle acties voor meer spullenboel zonder plan, commitment en partners om de spullen ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Het zullen geen makkelijke routes worden. Dus ben je geneigd te denken, dan is dat de juiste weg.

Op initiatief van de Rotterdam eHealth Agenda gaan we graag met onze koplopers aan de slag om met elkaar een aantal voorstellen op te zetten die tegemoetkomen aan de voorwaarden die de SET regeling stelt.

Het goede nieuws:

  • Het is NIET snel iets indienen op 1 maart omdat anders het geld op is.
  • Het is ook NIET verliezen van een andere inzending omdat die sneller of beter zou kunnen zijn.
  • Alle goede plannen krijgen de aandacht en ruimte die ze verdienen.

De regeling loopt in totaal 3 jaar.

Wat zijn nu de vervolgstappen?

Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal ideeën genoemd vanuit verschillende organisaties en er zijn ideeën en plannen die nog niet benoemd zijn maar wel SET waardig kunnen zijn.

Gecontracteerde zorgaanbieders in Rotterdam kunnen hulp en advies inwinnen bij hun contractmanager.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen zich melden bij de Rotterdam eHealth Agenda om, samen met de gemeente, de haalbaarheid van de plannen te beoordelen en te verbinden met andere organisaties om te voldoen aan de voorwaarden van de SET regeling.

Zowel de gemeente als de Rotterdam eHealth Agenda willen kansrijke initiatieven met raad en daad bijstaan om de aanvragen volledig te maken en de kansen op succes te verhogen. Er is in de stad veel aangelegen om een aantal succesvolle SET aanvragen te realiseren en wij willen daar graag actief aan bijdragen.
De Rotterdam eHealth Agenda, indien gewenst, het penvoerdersschap op zich nemen om het werk van de aanvragende partij te verlichten.

Kortom, meld je plan aan en wij helpen en ondersteunen om het tot een succes te maken.

Wil je aan de slag met SET en je kan hulpgebruiken? Contacteer dan één van ons:

Jan Willem, Pjer Vriens, Jan Pons

Download hier de presentatie van Marion van Heden.