Netwerk Digitale Inclusie creëert razendsnel vangnet voor vragen over CoronaCheck-app

Huisartsen werden deze zomer platgebeld met vragen over de CoronaCheck-app. Het Netwerk Digitale Inclusie 55+ reageerde razendsnel en zette binnen een week een ondersteuningsdienst op. ‘Dit laat zien hoe belangrijk sterke netwerken zijn.’

Binnen een week van hulpvraag naar daadwerkelijke hulp. Als het moet, dan kan het. Zeker in Rotterdam. Dat toonde het Netwerk Digitale Inclusie 55+ deze zomer aan. Op 15 juli spraken twee huisartsen, aangesloten bij eerstelijns ketenzorggroep IZER, in een overleg uit dat ze veelvuldig werden gebeld door patiënten met vragen over de CoronaCheck-app. Vragen die zij niet konden beantwoorden; niet alleen inhoudelijk, maar ook vanwege tijdgebrek. Bij dat overleg waren onder meer Veronique Vaarten (wmo radar, Coalitie Erbij Rotterdam) en Jan Pons (Rotterdam eHealth Agenda) aanwezig. ‘Jan en ik keken elkaar aan en zeiden meteen: hier moeten we iets mee,’ vertelt Veronique.

Netwerk Digitale Inclusie 55+ ingeschakeld

Er werd besloten om het Netwerk Digitale Inclusie 55+ in te schakelen. Bij dit netwerk zijn ruim 35 organisaties betrokken, waaronder de Bibliotheek Rotterdam, welzijnsorganisaties, Rabobank, Trevvel en Rotterdam eHealth Agenda.

Het doel: 55-plussers in Rotterdam ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de digitale wereld. Om de vragen over de CoronaCheck-app en het papieren vaccinatiebewijs te kunnen beantwoorden, werd extra ondersteuning in de bibliotheeklocaties Centrum, Zuidplein en Ommoord neergezet.

Vanuit het centrale telefoonnummer wordt ook doorverwezen naar Huizen van de Wijk in meerdere gebieden. Ouderen worden dicht bij huis geholpen door de welzijnsinstelling in hun buurt.

Een actueel overzicht van alle locaties is hier te vinden.

Actueel overzicht

Intensieve ondersteuning

Huisartsenpraktijken kunnen eenvoudig een optie toevoegen aan hun telefonische keuzemenu. Patiënten worden daarmee direct naar het klantencontactcentrum van de bibliotheek verwezen, waar de benodigde tijd en kennis wel aanwezig is.

Medewerkers van de bibliotheek helpen mensen telefonisch of op locatie, vertelt Merit van Breukelen, Projectmanager van Digitale Inclusie 55+. ‘Met name de koppeling tussen de CoronaCheck-app en het DigiD is lastig voor mensen. Daarom moeten mensen soms twee keer langskomen, eerst om hun DigiD aan te vragen en daarna om dit te koppelen. Duidelijk is dat ondersteuning op dit thema niet binnen twee minuten gedaan is. Soms ben je 15 tot 20 minuten bezig met een persoon. Die tijd hebben huisartsen gewoon niet. We zijn blij dat we de huisartsenpraktijken kunnen ontlasten, zodat zij zich kunnen focussen op hun dagelijkse werk.’

Aansluiting Trevvel

Naast huisartsen wijzen ook welzijnsorganisaties, de Coalitie Erbij Rotterdam én andere partijen hun cliënten op de ondersteuning. Een van die partijen is doelgroepenvervoerder Trevvel. ‘Wij vervoeren niet alleen mensen, maar hebben ook oog voor het welzijn van onze klanten,’ vertelt manager sociaal Petra de Reus. ‘We bedienen zo’n 22.000 mensen door heel Rotterdam. Een groot deel van hen valt onder de doelgroep die de Digitale Inclusie 55+ bedient. Ook wij krijgen regelmatig vragen over digitale zaken, waaronder de CoronaCheck-app. Op deze manier kunnen wij mensen doorverwijzen naar de juiste ondersteuning. Het is mooi om zo nauw betrokken te zijn hierbij.’

Honderden Rotterdammers geholpen

In totaal werden sinds half juli 2021 enkele honderden Rotterdammers (gemiddelde leeftijd: 71 jaar) geholpen met hun vragen over de CoronCheck-app. ‘Dat is een heel mooi aantal. Inmiddels merken we dat mensen ook komen met vragen over het aanvragen van de gratis zelftests, die vanuit de overheid worden aangeboden,’ zegt Merit van het Netwerk Digitale Inclusie 55+.

Ligt dat aan de communicatie of aan de digivaardigheid van de Rotterdammers? Merit: ‘Uit een onderzoek van de Universiteit Twente uit 2019 bleek dat 51 procent van de 55-plussers zich niet digitaal vaardig genoeg voelt om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Voor veel Rotterdammers is het lastig om de communicatie vanuit de landelijke overheid goed te begrijpen en de benodigde digitale handelingen te verrichten. Je moet daar best digivaardig voor zijn. In algemene zin worden ouderen wel steeds digivaardiger, maar er is nog altijd een groep die er moeite mee heeft. We zijn blij dat we hen kunnen helpen. Het maakt het soms abstracte begrip “digitale inclusie” ook erg concreet. We zien nu direct wat het voor een groep mensen betekent als ze niet digitaal kunnen meekomen. Het toont aan hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn.’

De kracht van het netwerk

Dat de hulp binnen een week van de grond kwam, zegt volgens Veronique (wmo radar, Coalitie Erbij Rotterdam) alles over het netwerk in Rotterdam. ‘Dit laat zien hoe belangrijk sterke netwerken zijn. Niemand kan dit alleen zo goed en snel voor elkaar krijgen. We kennen elkaar goed en de lijntjes zijn kort. Daarnaast voelden we allemaal de urgentie om dit aan te pakken. Iedereen maakte tijd vrij in zijn agenda en is aan de slag gegaan. Merit slaagde er razendsnel in om een centraal telefoonnummer beschikbaar te stellen. Daardoor is het gelukt. En dat middenin de zomervakantie.’

Petra vult aan: ‘De rol van Trevvel is bescheiden, maar ik ben trots dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren. Vaak vinden we in zorg en welzijn dingen vanzelfsprekend, maar nu mogen we best gepaste trots tonen.’

Verbluft

‘IZER was verbluft dat we dit zo snel met elkaar hebben gerealiseerd,’ besluit Jan Pons namens de Rotterdam eHealth Agenda. ‘Dit toont echt aan dat we in Rotterdam effectief en snel kunnen samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. We hebben de werkdruk bij huisartsen verlaagd en aan de andere kant de digivaardigheid onder Rotterdammers verder vergroot. Dat is precies waarvoor het Netwerk Digitale Inclusie 55+ bestaat.’

Meer weten over de hulp bij de CoronaCheck-app? Op deze pagina vind je meer informatie. Ook kun je hier alle locaties vinden waar momenteel hulp wordt aangeboden.