Hoe realiseer je monitoring op afstand in de regio?

Vandaag, 30 maart 2021, hadden we een online sessie met ruim 30 vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio Rotterdam waaronder de ziekenhuizen, VVT instellingen en huisartsen om, in het kader van de Regionale Transitieagenda, invulling te geven aan het thema  ‘Monitoring op afstand’.

De focus lag op de monitoring van vitale waarden (zuurstofsaturatie, bloeddruk, glucose, temperatuur, gewicht, ziektelast etc) en het delen van data. Doel van deze bijeenkomst was om te proberen samenwerking te vinden om deze vragen in gezamenlijkheid op te pakken en invulling te geven.

Met elkaar zochten we antwoorden op vragen als:

– Waar staan we, waar willen we naar toe?
– Hoe faciliteren we samenwerking?
– Is standaardisatie van devices noodzakelijk?
– Wat zijn de kansen en belemmeringen voor hergebruik van medische data?
– Welke beperkingen legt de privacy wet op?

Terugkijkend op de bijeenkomst realiseerden wij ons dat het regionaal aanpakken van vraagstukken als deze moeilijk zijn, als er doorgeredeneerd wordt van de bestaande situatie naar de toekomst en het niet duidelijk is hoe die toekomst er uit zou moeten zien.

Hoewel we gezamenlijk veel met elkaar hebben kunnen uitwisselen wie waar mee bezig is en er initiatieven genomen zijn om dit onderwerp aan te pakken hebben we toch het gevoel gehouden dat we nog niet heel veel verder gekomen zijn.

Joyce van der Niet en Jan Pons evalueerden dat in dit filmpje direct na afloop van de bijeenkomst.

Wat hebben we nu geleerd?

Joyce en Jan hebben geleerd dat het in deze bijeenkomst eigenlijk ontbrak aan de belangrijkste vraag: Voor wie lossen we welk probleem op?

We zijn vergeten consensus te vragen over de uitdaging waarvoor wij op dit onderwerp voor staan. De vraag was niet wie is nu bezig met monitoring op afstand maar de vraag had moeten zijn: Hoe zorgen we ervoor dat alle Rotterdammers in 2030 hun vitale waarden makkelijk, veilig en betrouwbaar kunnen delen met artsen en zorgverleners.

De Rotterdam eHealth Agenda neemt haar rol om monitoring op afstand aan te blijven jagen met de organisaties die dat willen en blijft alert op de stip op de horizon. Samen moeten we er kunnen komen.

Hoe nu verder?

Naast de organisaties die tijdens de bijeenkomst hun enthousiaste bijdrage aangeboden hebben zoeken we meer partijen die samen willen werken voor het vinden van antwoorden op de vragen:

  1. Hoe komen we tot een selectie van betrouwbare devices?
  2. Hoe krijgen we de data uit die devices in de verschillende systemen van de artsen?
  3. Wachten we op VIPP5 of gaan we al op kleinere schaal aan de slag?

Mail ons: joyce@rotterdamehealthagenda.nl of jan@rotterdamehealthagenda.nl