Workshop Beeldbellen implementeer je zo !

In 2014 werd beeldbellen door de minister van VWS betiteld als een mogelijkheid om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning mede mogelijk te maken. In 2018 zien we prachtige voorbeelden in de praktijk. Ze laten zien dat beeldbellen een integraal deel gaat vormen van de dienstverlening van organisaties in zorg en welzijn.

beeldbellenBeeldbellen: het lijkt zo simpel

Toepassingen in de praktijk geven een beter beeld van de kansen maar ook van de uitdagingen. Het opschalen en implementeren van beeldbellen in organisaties is complexer dan het persoonlijk gebruik ervan.

In de persoonlijke ervaring lijkt beeldbellen eenvoudig – iedereen die wil kan gebruik maken van Skype, Whatsapp of FaceTime om met bekenden te communiceren. Het is gratis beschikbaar op smartphones, tablets en laptops en relatief makkelijk te bedienen. Voor organisaties zijn er niet alleen professionele, maar ook juridische, financiële en technische aspecten die aandacht vragen.

In 2018 is er in Nederland maar een relatief klein aantal zorgaanbieders die beeldbellen breed heeft geïntroduceerd en daarmee honderden of duizenden cliënten bedient. Veel zorgaanbieders bevinden zich nog in het plan stadium terwijl sommigen pilots doen.

Projecten blijven regelmatig in de pilot fase steken omdat realisatie moeilijker blijkt dan gedacht of omdat het draagvlak niet sterk genoeg is, waardoor ambitie en inspiratie bij medewerkers afwezig blijven. Projecten die in eerste instantie met subsidies werden gestart kunnen regelmatig niet de stap maken naar een structurele inbedding.

Naar beeldbellen 2.0

In het stappenplan worden ervaringen en aanbevelingen beschreven die zijn gebaseerd op ervaring van de deelnemers van de Delftse EHealth Academie (DEHA), een regionaal initiatief dat streeft naar het opschalen van e-health en waarin zorgaanbieders in een kennisnetwerk ervaringen en kennis uitwisselen.

De ervaringen van de afgelopen jaren zijn hier beschreven als beeldbellen 1.0 en dienen als basis praktische aanbevelingen bij de verschillende stappen rond de invoering in de komende jaren (beeldbellen 2.0). De aanbevelingen richten zich op het proces van implementatie, niet direct op het optimaal gebruiken van beeldbellen in organisaties.

Voor beleidsmakers van zorgaanbieders en gemeenten

Het stappenplan is vooral geschreven voor de beleidsmakers en beleidsbepalers van zowel zorgaanbieders, gemeenten, bij zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Het beschrijft de te ondernemen stappen gezien vanuit de zorgaanbieder, maar geeft per stap ook aan wat de gemeente kan of moet bijdragen om randvoorwaarden te scheppen en/of activiteiten mogelijk te maken.

Werkwijze en opzet

De beschreven ervaringen en aanbevelingen zijn verzameld in kennissessies met cliënten en patiënten, aanbieders van zorg en leveranciers. Vertrekpunt zijn de inwoners, cliënten, klanten, dan wel patiënten geweest. Juist waarde voor alle gebruikers creëren (naast de directe gebruikers zijn er aantal andere om rekening mee te houden), zorgt voor een win-winsituatie voor alle partijen en kan adoptie versnellen.

DEHA bieden we dit stappenplan graag aan u aan en horen ook wat u ervan vondt en wat uw ervaringen zijn met het breed opschalen, implemeteren en borgen van beeldbellen in uw organisatie. Nog iets: het stappenplan is uitgeschreven voor beeldbellen maar ook te gebruiken voor alle andere e-health toepassingen.

DZ18-beeldbellen stappenplan definitief 09-07.pdf