Wil Roode, sociaal ondernemer in Rotterdam

Wil Roode (sociaal ondernemer in Rotterdam): ‘Ook Wilskracht Werkt geloofd erin dat domotica en robotica op termijn kan ondersteunen in de repeterende handelingen, zodat de professional in de Zorg maar ook in Welzijn meer ‘handjes’ vrij heeft om innovatie bij welzijn en zorgtaken op een kwalitatieve hoger peil kan brengen.’

Wil RoodeWilskracht Werkt

Stichting Wilskracht Werkt staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ook mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de maatschappij hebben en/of bewoners die tussen wal en schip dreigen te raken tellen en doen mee. Wij inspireren en begeleiden bewoners om mee te doen in hun eigen wijk. Dat kan zijn met vrijwilligerswerk of zich te bekwamen in (arbeids-) vaardigheden. Bij ons staat persoonlijk contact centraal.

De ‘Buurtbuddie‘ biedt onder andere ondersteuning met hand- en spandiensten in- en om het huis. Het ‘Bezorgmaatje‘ is een vrijwilliger die niet alleen medicatie thuis aflevert maar ook tekst en uitleg geeft.

Onze vrijwilligers komen bij de mensen thuis. Zo hebben wij een ‘voetje achter de voordeur’. Dankzij persoonlijk contact en opgebouwd vertrouwen durven bewoners daarna vaak meer en beter gebruik te maken van welzijnsactiviteiten en gemeentelijke diensten. Dankzij deze persoonlijke aanpak en ons netwerk hebben wij contact tot in de haarvaten van de wijk. Wij hebben gezien dat met het aanspreken van de talenten bij bewoners aanvankelijke weerstand verdwijnt en wordt omgezet naar positieve kracht en persoonlijke leiderschap.

Stichting Wilskracht WerktWilskracht werkt zet zich in, samen met bewoners, gemeente, de welzijnsaanbieder, wijkteams en zorgorganisaties, voor zorgzame en actieve wijken. Hierbij gaan wij uit van de kracht van bewoners.

Meer kwalitatieve zorg

Hoewel zorgrobots een grote toekomst wordt voorspeld in adviezen en overheidsnotities, worden ze nu nog niet op grote schaal toegepast. Enige tijd geleden geleden schreven de zorgministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) in hun Actieplan Werken in de Zorg dat e-health een van de manieren zal moeten zijn om het grote personeelstekort in de zorg te bestrijden. Robotica en domotica (met behulp van sensoren op afstand bedienen van functies in een huis of meten van gegevens) zijn daar belangrijke onderdelen van.

Adviesbureau KPMG rekende vorig jaar uit dat binnen vijf jaar 30 procent van de repeterende taken van thuiszorg kan worden overgenomen door robots, in 2040 zelfs zestig procent. Vooral door ze in te zetten bij 80-plussers. De tijd die bespaard wordt, zou volgens KPMG huisartsen en zorghulpverleners veel meer de kans geven kwalitatieve zorg te bieden.

Maak kennis met Wil Roode of mail haar.