Wijkgerichte aanpak Maatschappelijke zorg

Wijkgerichte aanpak van sociaal maatschappelijke zorg:

Initiatiefnemer: De Zorgvrijstaat

Uitwerking door: Zorgvrijstaat, Samen Beter, PsychoseNet, Antes, BuurtzorgT, Pameijer, Fivoor, Rotterdam eHealth Agenda

Situatie:

In de Rotterdamse wijk middelland wordt al enige jaren concreet vanuit een wijkgerichte aanpak gewerkt aan het welzijn in de wijk. Buurtbewoners nemen hier met professionals in de wijk de verantwoordelijkheid om optimale zorg in de wijk te organiseren. Initiatiefnemer Alexander Hogendoorn werkt hierbij actief vanuit huize Middelland aan het activeren van de wijk en het verbinden van alle betrokken partijen. Met het platform Samen beter in Rotterdam wordt het offline proces ondersteunt door een online platform. Het project is erop gericht sneller en effectiever in te kunnen spelen op de ontwikkelingen bij de wijkbewoners en eventuele onderlinge “niet-pluis” belevingen. Daarna(ast) is ondersteuning in de vorm van herstelgericht werken een belangrijke activiteit.

Taak:

Verdere online activering van de werkwijze van de zorgvrijstaat om het bereik en de impact van de werkwijze te vergroten.
Hiermee is de “vrijstaat” nog beter bereikbaar voor alle inwoners van Rotterdam West. Hierbij staat het aanspreken van de eigen behoeften en interesses van de wijkbewoners centraal en niet de zorgvraag of -aanbod. Binnen het project SamenBeter werkt de zorgvrijstaat mee om een schaalbare oplossing voor geheel Nederland te ontwikkelen. In de samenwerking met o.a. psychosenet wordt gestreefd de koppeling tussen lokale buurtnetwerken en landelijke expertise communities te stimuleren en faciliteren.

Resultaat:

Het optimaal ondersteunen van wijkgerichte initiatieven en behoeften. Naast optimale ondersteuning levert dit concrete en “real-time” inzichten op over de status van de wijk. Direct contact met bekende ondersteuners zorgt voor een snellere, concretere en meer persoonlijke aanpak. Met name de onderlinge ondersteuning binnen de wijk leidt tot efficiëntere vitaliteit. Na de proefperiode in de Zorgvrijstaat is het mogelijk te kijken of werkwijze en tools ook binnen andere Rotterdamse wijken snel is op te schalen.

Contact:

Zorvrijstaat: Alexander Hogendoorn

SamenBeter: Gijs Ockeloen

PsychoseNet: Anne Marsman

Pameijer: Steven Mersch

Rotterdam ehealth Agenda: Jan Willem Faessen (e: janwillem@rotterdamehealthagenda.nl; t: 06-55 7 55 666)