VVT cirkel Rotterdam

VVT Cirkel Rotterdam:

Initiatiefnemer: Rotterdam eHealth Agenda

Uitwerking door: Rotterdam eHealth Agenda, Aafje, Laurens, Humanitas, Lelie zorggroep

Situatie:

De Rotterdamse zorginstellingen staan allemaal voor grote uitdagingen om de komende jaren de kwaliteit van de zorg te verbeteren tegen lagere kosten. eHealth en thuistechnologie kunnen oplossingen bieden om de uitdagingen het hoofd te bieden. Structureel overleg op het niveau van project- en innovatiemanagement is er niet terwijl alle organisaties vergelijkbare problemen kennen.

Taak:

Het organiseren van structureel overleg tussen de vier grote VVT-instellingen (Humanitas, Lelie zorggroep, Aafje en Laurens) met als doel om de knelpunten in samenwerking met elkaar en dienstverlening aan de klanten op te lossen.

Activiteiten:

Startbijeenkomst met Aafje en Laurens heeft geleid tot een aantal verschillende onderwerpen die samenwerking tussen de zorginstellingen vereisen. Hieruit is het onderwerp ‘Standaardisatie toegang tot de woning en persoonsalarmering’ opgepakt en wordt nu in samenwerking tussen de VVT instellingen en met begeleiding van Conforte uitgewerkt.

Resultaat:

Regelmatig overleg met de VVT’s onderling en een project in wording om Standaardisatie toegang tot de woning en persoonsalarmering te realiseren.

Contact:

Laurens: Leo Groeneweg

Aafje: Gerwin Vis

Lelie zorggroep: Jantine Wilschut

Humanitas: Nicole van Namen

Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)