Vitale Delta

Vitale Delta:

Initiatiefnemer: Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland

Uitwerking door: Consortium Vitale Delta

Situatie:

De wens en noodzaak voor verankering van praktijkgericht onderzoek in de regionale kennisinfrastructuur roept verschillende vragen op:
Hoe kunnen hogescholen worden ondersteund in het creëren van impact voor de regio?
Hoe kunnen living labs en City Deals hieraan bijdragen?
Hoe kunnen hogescholen een innovatiepartner zijn voor de private sector?
Hoe kunnen hogescholen bijdragen aan een veerkrachtige regio?
Hoe kunnen ze op een creatieve en effectieve wijze hun impact voor de regionale gezondheidszorg optimaliseren?

Taak:

Het project Vitale Delta van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) hebben de handen ineengeslagen en zetten zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. Dit doet Vitale Delta door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

Activiteiten:

De activiteiten van het project Vitale Delta richten zich op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.

Het consortium van deelnemende organisaties bestaat uit: Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie, Centrum voor Vitaliteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, VU, TU Delft, Erasmus MC, Albeda College, Kenniscentrum Sport, Van Kleef Instituut, Vilans, Stichting Wetenschap Balans, Nederlands Paramedisch Instituut, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Leiden, GENERO, Samen Eén op Feijenoord, Haagse Jeugd Gezond, Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord, LOCOmotion BV, Bureau Lambregts, Rijndam Revalidatie

Resultaat:

In vier werkpakketten wordt ingezet op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht op de thema’s:

  • Ondersteund Vitaal (Zorgtechnologie)
  • Fysiek Vitaal (Bewegen in de wijk)
  • Sociaal Vitaal (Integrale wijkaanpak)
  • Zelf Vitaal (Zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals).

Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen.

Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap.

Hierbij wordt uitgegaan van een levensloopbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu.

Het project loopt van 2018 tot 2025.

Contact:

Hogeschool Rotterdam, Dr. AnneLoes van Staa, Lector Transities in Zorg