Toegang tot de woning en persoonsalarmering

Standaardisatie toegang tot de woning en persoonsalarmering:

Initiatiefnemer: Rotterdam eHealth Agenda

Uitwerking door: Rotterdam eHealth Agenda, Lelie Zorgroep, Aafje, Laurens, Humanitas, Woonstad Rotterdam, Conforte

Situatie:

De Rotterdamse zorginstellingen staan allemaal voor grote uitdagingen om de komende jaren de kwaliteit van de zorg te verbeteren tegen lagere kosten. De Rotterdam eHealth Agenda brengt de vier grote VVT instellingen bij elkaar in de VVT-cirkel. Een van de belangrijke onderwerpen uit de VVT-cirkel is de standaardisatie van oplossingen voor toegang tot de woning en persoonsalarmering.

Op dit moment worden verschillende soorten persoonsalarmering en systemen voor toegang tot de woning ingezet door de verschillende organisaties. Dit is een onwenselijke situatie vanwege kosten en beheer.

Een basisinfrastructuur voor de afhandeling van persoonsalarm en toegang tot de woning zou een significante kostenbesparing opleveren en de service aan de cliënt sterk verbeteren. De partners vanuit de hiervoor genoemde projecten, waarmee gesproken is, delen met elkaar het perspectief dat de zorg- en dienstverlening optimaler en voor de klant logischer geregeld kan worden.

Taak:

Toegang tot de woning is een essentiële voorwaarde voor het organiseren van geplande en ongeplande/acute zorg in de stad en leidt tot grotere efficiënte en kostenbesparing. De generieke gedachte is om de haalbaarheid en keuzes te onderzoeken voor een open Rotterdams connect cloudplatform die zorg- en dienstverleningssystemen van de verschillende organisaties met elkaar verbindt zonder dat dit afhankelijk is van de al in gebruik zijnde en/of gekozen systemen.

Alleen met een open basisinfrastructuur kan Rotterdambreed samengewerkt worden en de verschillende individuele oplossingen voor e-health gekoppeld en uitgerold worden. Activiteiten:

Het organiseren van structureel overleg tussen de vier grote VVT-instellingen (Humanitas, Lelie zorggroep, Aafje en Laurens) met als doel om de knelpunten in samenwerking met elkaar en dienstverlening aan de klanten op te lossen. Presentatie over het idee aan Conforte.

Resultaat:

Het samenbrengen van de projecten/initiatieven is een belangrijke stap om dit te realiseren en heeft een versnelling van resultaten tot gevolg. Concrete samenwerking moet zorgen voor een standaard voor toegang tot de woning zodat het tijdsverlies beperkt wordt en de zorg verbeterd wordt.

Dit onderwerp is geagendeerd door de bestuurders van de zorginstellingen in het Conforte overleg. Daarnaast wordt er op operationeel niveau gekeken welke praktische afspraken er onderling gemaakt kunnen worden.

Contact:

Laurens: Leo Groeneweg en Bram van Twist

Aafje: Gerwin Vis en Marcel

Lelie zorggroep: Jantine Wilschut en Imelda Bogaard

Humanitas: Nicole van Namen

Conforte: Inge Schonagen

Rotterdam ehealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)