Thuismonitoring van vitale waarden, impact op het huidige zorgmodel

Verslag ronde tafel sessie 2 oktober 2018, Rotterdam

Tunstall, ontwikkelaar van Connected Care en Connected Health oplossingen, heeft samen met de Rotterdam eHealth Agenda, het initiatief genomen om een discussie in de stad te starten over de impact van thuismonitoring van vitale waarden op de rol van de zorginstellingen. Dit heeft plaats gevonden tijdens de ronde tafel sessie van 2 oktober 2018 in de Rotterdam Health Hub.

Deelnemers

IJsselland ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum (EMC), Hogeschool Rotterdam (HRO), STAR-SHL, Wilskracht en BAVO/Parnassia groep, Tunstall, Rotterdam eHealth Agenda.

Inleiding Tunstall

Tunstall is wereldwijd marktleider in Connected Healthcare. Hun visie: mensen de vrijheid geven om zo zelfstandig, veilig, gezond en onbezorgd te leven als mogelijk in een woonomgeving van hun eigen keuze. Zo ook voor chronisch zieken, met inzet van Connected Health voor thuismonitoring van vitale waarden.

Aan de hand van de klantreis Chronisch Hartfalen komt de hele keten naar voren die een rol heeft bij deze vorm van ‘ziekenhuiszorg thuis’, met de patiënt centraal. Dat is best complex, maar wel een antwoord op huidige uitdagingen in de zorg zoals een tekort aan zorgprofessionals en de vraag naar langer zelfstandig thuis wonen.

Discussie

Alle aanwezige partijen herkennen zich hierin. De discussie komt op gang over de ervaringen, doelen en drempels van de verschillende partijen bij deze eHealth toepassing, ieder vanuit hun eigen expertise.

Het IJsselland ziekenhuis en het EMC bevinden zich nog in de beginfase als het gaat om E-health. Knelpunten die nu ondervonden worden: de praktische vormgeving van de implementatie van thuismonitoring. Het doel: het aantal patiënten te reduceren die ‘onnodig’ op consult komen in het ziekenhuis.

Thuismonitoring zal hierbij een preventieve rol aannemen in de zorgketen. Ook zal samenwerkingen tussen ziekenhuizen uit dezelfde regio met dezelfde vraagstukken er toe leiden dat thuismonitoring sneller en efficiënter kan worden toegepast. De wens wordt geuit een vervolgsessie te initiëren met de samenwerkende ziekenhuizen in de regio Rotterdam rondom ditzelfde thema.

De zorggroepen en huisartsen constateren in de praktijk veel onwetendheid vanuit de eindgebruiker, bij het introduceren van thuismonitoring. Het doel is voornamelijk om deze aspecten voor een brede toepassing van thuismonitoring in de zorg te minimaliseren. Een mogelijke oplossing is om de mantelzorger actiever te betrekken in het proces.

Is financiering wel een struikelblok? Waar geld voorheen een drempel vormde bij de implementatie van thuismonitoring, is nu tijdgebrek, o.a. door registratielast de voornaamste uitdaging geworden onder de huisartsen blijkt uit onderzoek van STAR-SHL. Zij hebben behoefte aan een goede begeleiding.

De introductie van thuismonitoring zal de efficiëntie van zorgprofessionals moeten ondersteunen , hun expertise moet goed benut worden. Gezien vanuit de wetenschap wordt gewezen op het belang om verkregen informatie en data duidelijk in te bedden in processen en verantwoordelijkheden.

In de GGZ-sector kan thuismonitoring het contact tussen eindgebruikers en zorgprofessionals beter structuren. Dit zal onnodige consulten voorkomen en dus kosten en tijd besparen. De komende periode zal hier gefaseerd op worden ingezet.

Vervolg ronde tafel discussie

Als gevolg van de ronde tafel sessie en behoeften van de deelnemers zet de Rotterdam eHealth Agenda samen met Tunstall een aantal vervolgsessies op de agenda. Voor de ziekenhuizen, GGZ, huisartsen en zorggroepen in de regio worden vervolgsessies binnen hun eigen sector georganiseerd om processen, ideeën, vraagstukken en knelpunten met elkaar uit te wisselen. Tevens worden overige initiatieven met partijen uit onderwijs, welzijn en wonen uitgewerkt.

Op verzoek verwelkomt Tunstall de aanwezigen in haar Experience Center te Barendrecht om Connected Health te demonstreren tijdens een vervolgsessie.

Interesse om bij een van de volgende ronde tafels mee te praten?

Contact:

Tunstall: Wendy Hugoosgift Contreras
Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons

Celia’s story