Startup Track eHealth Rotterdam

In het vervolg op de succesvolle Startup Track Vitaliteit in Leiden, starten we een Startup Track eHealth in Rotterdam.

De Startup Track eHealth Rotterdam is een uitgelezen kans voor een ondernemer om:

  1. De kwaliteit van zijn of haar product of dienst te verbeteren (vanuit het perspectief techniek & gebruiker).
  2. Een passend business model te ontwikkelen.
  3. Aansluiting te vinden bij het actieve Rotterdamse (e)Health netwerk, voor pilots of gebruik.

Dit doen wij op basis van een 3 maanden durend workshop- en coachingsprogramma,
waar wij specifiek ingaan op e-health toepassingen en de uitdagingen voor de adoptie van eHealth in het huidige zorg-klimaat.

Na de track hebben ondernemers het volgende bereikt:

  1. Ondernemers weten of ze als e-health ondernemer aan de slag kunnen / willen.
  2. Een bij de klant/gebruiker gevalideerd prototype van het product of dienst.
  3. Een businessplan op basis van het Business Model Canvas en Value Proposition Canvas.
  4. Toegang tot een netwerk van relevante (kennis)partners.
  5. Overzicht en inzicht in de belangrijkste kennis en lessons-learned binnen het e-health domein.

Om de Startup Track eHealth in Rotterdam tot een succes te maken zoeken we nog lokale specialisten en sponsoren.

Interesse om als ondernemer deel te nemen in de startup track of bij te dragen aan de inhoud?

Neem contact op met: Jan Willem Faessen of Niek Ritzen.