Scholingsprogramma medisch specialistische revalidatie

Op 11 september 2018 was Rijndam Revalidatie gastheer voor het Scholingsprogramma medisch specialistische revalidatie Innovatie & Technologie georganiseerd door Revalidatie Nederland.

Rijndam biedt revalidatiegeneeskundige zorg aan mensen met beperkingen als gevolg van een (lichamelijke) ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Rijndam richt zich op het bevorderen van een optimale kwaliteit van leven door (herwinnen van) eigen regie en participate. Om patëntgerichte topzorg te leveren, investeert Rijndam voortdurend in innovatie, onderzoek en opleiding.

Revalidatie Nederland is een doelgerichte en proactieve branchevereniging. Revalidatie Nederland vertegenwoordigt de revalidatiesector en fungeert als platform voor haar leden. Ook stimuleert Revalidatie Nederland de gemeenschappelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatiezorg bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening of de doorontwikkeling van DBC’s.

Scholingsprogramma

Scholingsprogramma medisch specialistische revalidatie

Vervolgens vertelde mevrouw ir. J.M.C. (Janneke) Vervloed, coördinator Medical Delta Living Labs Care Robotics and Rehabilitation Technology meer over de Medical Delta en de strategische positie van Rijndam Revalidatie in het kader van Innovatie & Technologie.

In het interactieve deel werden de bezoekers langs verschillende innovaties geleid waar uitgebreide demonstraties gegeven werden van onder  de Sense glove, ZORA en de Groovetube. De deelnemers worden in carrousel vorm in 3x 20 minuten langs de verschillende innovaties geleid.

Prof. dr. Gerard Ribbers van Rijndam Revalidatie/Erasmus MC, sloot de bijeenkomts af met een vlammend betoog over de noodzaak van passende revalidatie bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel.