Samenwerking eHealth Rotterdam-Oost

Initiatiefnemer: Rotterdam eHealth Agenda

Uitwerking door: Buurtwerk.nl

Situatie:

De gemeente Rotterdam heeft een ‘doorbraaksubsidie’ eHealth ter beschikking gesteld die moet zorgen voor een extra impuls voor het gebruik van technologische toepassingen, met name om oudere Rotterdammers vitaal te laten zijn en blijven.

Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat deze aangevraagd wordt door een contractpartner van de gemeente. Buurtwerk.nl is een contractpartner voor Rotterdam-oost.

Taak:

Inventariseren bij de ouderen van de stad, Woonstad Rotterdam en IZER of er ideeën zijn die in aanmerking komen voor de doorbraaksubsidie.

IZER is een eerstelijns ketenzorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Met meer dan 200 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners zet IZER zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen.

Woonstad Rotterdam is bezig met de Next Generation Woonwijk en stelt de Princessenflats ter beschikking als een mogelijke proeftuin.

 

Activiteiten:

De Rotterdam eHealth Agenda brengt deze partijen bij elkaar om gezamenlijk de haalbaarheid te beoordelen en aanvraag van de subsidie te realiseren.

Resultaat:

Gezamenlijke subsidieaanvraag voor de ‘doorbraaksubsidie eHealth‘.

Contact:

Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)