Rotterdamse zorginstellingen starten innovatielab

Tien Rotterdamse zorgorganisaties hebben zich verenigd in branchevereniging ConForte. Hier hebben zij hun krachten gebundeld en zijn zij gezamenlijk een innovatielab gestart. En dat allemaal omdat zij staan voor samen sterk.

De bedoeling van het innovatielab is dat het een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het oplossen van knelpunten in de zorg. Zo kunnen de organisaties van elkaar leren, samen onderzoeken, innoveren, testen en implementeren. Verschillende projectgroepen gaan onderzoek doen op de werkvloer en een overzicht maken van reeds bestaande en relevante innovaties binnen de verschillende organisaties. Daarnaast gaat het innovatielab er ook voor zorgen dat nieuwe innovaties snel op de werkvloer getest kunnen worden.

Eerste actie en resultaten

De eerste concrete actie van het innovatielab is het onderzoek naar wat medewerkers in de zorg als grootste knelpunten ervaren tijdens hun werk. Het gaat dan vooral om die activiteiten waar zij nu veel tijd aan kwijt zijn die eigenlijk aan de zorg besteed zou kunnen worden. De komende maanden vinden daarom interviews plaats met verschillende zorgmedewerkers. De resultaten van het onderzoek worden in juni 2019 verwacht.