R2PRO VR-coachbril

R2PRO – Coachbril:

Initiatiefnemer: R2PRO

Situatie:

Bij productontwikkeling is samenwerken tussen verschillende vakgebieden essentieel. Creativiteit krijgt ruimte door transparante en eerlijke relaties met gebruikers, opdrachtgevers en leveranciers. R2PRO zorgt dat organisaties duurzaam kunnen groeien door gebruiksvriendelijke technische producten te ontwikkelen met een team van experts.

Taak:

R2PRO zoekt verbinding met andere organisaties om verschillende innovaties verder te ontwikkelen. Een specifieke vraag gaat over de ‘Coachbril’, een AR oplossing om patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in hun persoonlijke omgeving bij oefeningen in en rondom het huis ter bevordering van de therapie te ondersteunen.

Activiteiten:

De Rotterdam eHealth Agenda heeft contacten gelegd met diverse organisaties en instellingen waaronder de Hogescholen, revalidatiecentra en patiëntenverenigingen om

Resultaat:

R2PRO kan met deze contacten verder stappen zetten in de ontwikkeling van de Coachbril.

Contact:

R2PRO, Liesbeth Bron, e: liesbeth.bron@r2pro.nl