NXT generation wonen

Next Generation Woonwijk:

Initiatiefnemer en uitwerking door: Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

Situatie:

De Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft de Roadmap Next Economy vastgesteld en benoemt daarin vijf transitiepaden. De RNE wil de transitiepaden vormgeven door middel van actieve werkgroepen waarin private partijen, overheden en kennisinstellingen (“triple helix”) samenwerken aan nieuwe businesscases.

Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam werken in het kader van de Roadmap aan het concept van de Next Generation Woonwijk (NGW). De wijk Prinsenland/Lage Land fungeert daarbij als pilot. Door alle transitiepaden een plek te geven wordt een brug geslagen tussen technologische en sociale transitie.

 

Taak:

Onderdeel 3 van Next Generation Woonwijk ‘De vergrijzing’ heeft tot doel vast te stellen hoe burgers van de stad langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Het gaat dan om aanpassen van woningen en buitenruimte, zorg op afstand (e-health en domotica toepassingen) en het voorkomen eenzaamheid. Lees meer op Dit is ons Rotterdam.

Activiteiten:

De Rotterdam eHealth Agenda heeft verschillende organisaties bij Woonstad onder de aandacht gebracht om vast te stellen hoe samenwerking in NGW vorm gegeven kan worden. Resultaat: De belangrijkste voorgenomen samenwerking is die binnen Toegang Rotterdam Breed. Veder zijn er contacten gelegd met Zo Dichtbij, Almende, IJsselland ziekenhuis.

Contact:

Woonstad Rotterdam: Erik Hoeflaak (e: erik.hoeflaak@woonstadrotterdam.nl)
Woonstad Rotterdam: Josanne Priem (e: Josanne.Priem@woonstadrotterdam.nl)
Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)