Intermax HealthCloud

De zorgsector heeft behoefte aan snelheid, flexibiliteit en de garantie van Nederlandse veiligheid, waarbij de regie niet uit handen wordt gegeven en de IT-organisatie kan blijven functioneren zoals gewend. Tegelijkertijd zien we dat organisaties in de zorgsector regelmatig tegen dezelfde infrastructurele uitdagingen aanlopen.

Deze uitdagingen variëren van het snel moeten kunnen beschikken over extra storage of flexibele rekencapaciteit tot een vlotte implementatie van functionaliteiten (bijvoorbeeld op het gebied van een zorgportaal).

Specifiek voor deze uitdagingen heeft Intermax de HealthCloud ingericht. De Intermax HealthCloud is dé cloudomgeving waar zorginstellingen gemakkelijk en direct op aan kunnen sluiten en waarbinnen zij flexibel (op- en afschalen is maandelijks mogelijk) en snel over storage en rekencapaciteit kunnen beschikken. Ook het snel inzetten van nieuwe functionaliteiten is eenvoudig met de HealthCloud. Zorginstellingen zijn er daarbij van verzekerd dat hun data extreem veilig in Nederland staat.

De Intermax HealthCloud

Zorginstellingen kunnen klein starten met cloudtechnologie en rustig doorgroeien óf direct uw volledige interne omgeving vervangen door deze IAAS-oplossing.
De voordelen van de public cloud combineren met die van een managed private cloud: PxQ afrekenen, terwijl de data veilig in Nederland staat.

De Intermax HealthCloud: de flexibiliteit en snelheid van de public cloud gecombineerd met de veiligheid van een managed private omgeving, alleen voor zorginstellingen.

Intermax healthcloudWaarom de Intermax HealthCloud?

Ziekenhuizen, brancheorganisaties en ketenpartners kennen Intermax als betrouwbare partner die niet enkel techniek faciliteert maar ook meedenkt, die niet alleen constateert maar proactief ingrijpt en die niet naar anderen wijst, maar oplossingen biedt.

Informatisering en automatisering zijn cruciale elementen in de bedrijfsvoering van organisaties. De ICT-infrastructuur wordt steeds belangrijker. Onbeperkte toegang tot en beschikbaarheid van informatie, en ook de veilige opslag ervan, is essentieel om zowel patiënten als collega’s optimaal te bedienen. Tegelijkertijd vereist de toenemende complexiteit van de snel ontwikkelende technologie kennis en ervaring die niet vanzelfsprekend tot de competenties van zorginstellingen behoren.

Om een zo hoog mogelijke mate van dataveiligheid en informatiebeschikbaarheid te garanderen, worden delen van de ICT-infrastructuur steeds vaker uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven als Intermax. Daarnaast verlangen zorginstellingen steeds meer flexibiliteit en kostenbeheersing van de ICT-infrastructuur.

Die kostenbeheersing kan worden gerealiseerd door te betalen naar gebruik, waarbij grote investeringen in hardware, software of infrastructuur niet meer nodig zijn. Bovendien groeit het inzicht dat IT-capaciteit geen commodity is, maar de business moet ondersteunen.

Met de HealthCloud speelt Intermax in op al deze ontwikkelingen.