Innovatiecentrum Revalidatie

Binnen de samenwerking tussen Rijndam Revalidatie en Erasmus MC wordt, mede vanuit het gedeelde Innovatiecentrum Revalidatie, veel aandacht besteed aan de toepassing van e-health, nu en in de toekomst.

Innovatiecentrum Revalidatie

Wij werken zowel aan diverse concrete projecten als aan het ontwikkelen van beleid, waarbij de accenten liggen op zorg op afstand, patiënt monitoring, leefstijlinterventies en ondersteunende apps. E-health is voor ons een essentieel en boeiend terrein dat een enorme impact zal gaan hebben op de inrichting en inhoud van de zorg en dienstverlening.

Het is tevens een terrein dat door haar breedte, de razendsnelle ontwikkelingen en de vele betrokken partijen (bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden, zorgverzekeraars, etc.) voor de gemiddelde zorginstelling wordt ervaren als een “jungle” waarin het moeilijk is om enigszins gericht voortgang te maken.

In dit opzicht zijn we blij met recente regionale initiatieven, zoals de Medical Delta Living Labs en de Rotterdam eHealth Agenda. Deze partijen benutten wij als soort van makelaars die, via hun netwerken en contacten, ons kunnen koppelen aan partijen die relevant zijn voor onze projecten en plannen.

App bouwer challenge

Een mooi voorbeeld is de “Challenge voor app-bouwers” die wij samen met de e-health agenda Rotterdam na de zomer zullen organiseren. Vanuit een lange lijst van bedrijven, bekend vanuit de contacten van de e-health agenda en de beide instellingen (Rijndam Revalidatie en Erasmus MC), wordt op basis van een set van criteria een aantal bedrijven uitgenodigd. Deze bedrijven wordt gevraagd om hun producten en diensten op het gebied van app-ontwikkeling te presenteren, waarbij ze zullen ingaan op een vooraf opgegeven casus.

Doel is om zo te komen tot een onderbouwde selectie van technologiebedrijven die ons, mogelijk als “preferred partner”, kunnen helpen bij het realiseren onze e-health ambities.

 

Peter van Bragt
Manager R&D Rijndam Revalidatie