Implementatie toolkit technologie in de zorg

Technologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij en ook steeds meer zorgorganisaties implementeren technologie om de zorg voor cliënten beter te maken. te maken. Maar hoe richt je zo’n implementatieproces nu in? En hoe zorg je ervoor dat technologie een middel blij en geen doel op zich wordt?

In de ‘Implementatie toolkit technologie in de zorg‘ van Vilans vind je per stap van het implementatieproces uitleg, tips, tools en praktische voorbeelden.

Het implementatieproces wordt uitgelegd aan de hand van 5 stappen:

1. Ideeën opdoen
Zorg voor een klimaat in je organisatie waar mensen open staan voor nieuwe ideeën en buiten de kaders durven te denken, om problemen op te lossen. Daarna ga je pas de goede ideeën selecte- ren en de ‘maren’ benoemen.

2. Doel bepalen/de bedoeling formuleren
Bepaal wat je wil bereiken. Een goede doelstelling is iets waar de cliënt, mantelzorger, medewerker of organisatie iets aan hee .

3. Verkenning
Analyseer de doelgroep die geformuleerd is in de bedoeling, bepaal wie de eindgebruikers van de technologie zijn, analyseer mogelijke oplossingen, bepaal de randvoorwaarden en de verander- en implementatiestrategieën.

4. Implementatie
Na de verkenning gaat het implementeren beginnen. Begin klein en begin bij de enthousiastelingen. Monitor en evalueer hoe het gaat. Leer hiervan en verbeter op basis daarvan de gekozen innovatie, randvoorwaarden en implementatiestrategieën.

5. Borging 
Zorg ervoor dat na de projectfase de borging goed geregeld is.Bij wie kunnen mensen terecht voor vragen? Is er een helpdesk en wie regelt de ondersteuning van de ICT? Blijf de eindgebruikers informeren en blijf monitoren, evalueren en bijstellen.

Vilans implementatie toolkit

 

 

 

 

 

Bekijk hier de Implementatie toolkit technologie in de zorg