Huisartsen implementeren structureel beeldbellen

Twintig procent van alle Rotterdamse huisartsen gaat beeldbellen met patiënten structureel invoeren. De Rotterdam eHealth Agenda hielp 30 huisartspraktijken met samen ongeveer 90 huisartsen bij het aanvragen en uitvoeren van de Covid-19 2.0 SET subsidie.

Covid-19 2.0 SET-subsidie

De SET COVID-19 2.0 is bedoeld voor aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg. Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Beeldbellen is een van de mogelijkheden om dat te realiseren.

De Rotterdam eHealth Agenda heeft voor 30 huisartsenpraktijken, ter waarde van bijna 1 miljoen euro, de Covid-19 2.0 SET subsidie aangevraagd en ook toegekend gekregen.

Naast de aanvraag en de verantwoording helpt de Rotterdam eHealth Agenda, in samenwerking met Bvdzorg, met de technische en organisatorische implementatie, scholing en opleiding en communicatie naar de patiënten.

Voor dat doel is het beeldmerk, ‘Ik ben beeldbeldokter’ ontwikkeld dat door alle huisartsenpraktijken gebruikt kan worden.

Digivaardigheid

Naast de implementatie zorgt de Rotterdam eHealth Agenda voor de verbetering van de digivaardigheid van de huisartsen, PoH’s, praktijkmanagers en assistentes door scholing en begeleiding.

Voor patiënten die wel willen beeldbellen maar het niet kunnen worden er samen met de welzijnsaanbieders in de wijken cursussen georganiseerd in de Huizen van de Wijk in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam in het kader van het programma Digitale Inclusie 55+.