Het succes van Silicon Venturing Rotterdam

De technologische ontwikkeling is niet tegen te houden. De consequenties hiervan, als het verdwijnen van banen, zijn dan ook niet altijd te voorkomen. Daar tegenover is het wel mogelijk de verandering goed te benutten en om te zetten in oplossingen. “The best way to predict the future, is to create it”.

Minor+ Silicon Venturing Rotterdam

De studenten van de minor+ Silicon Venturing Rotterdam helpen bedrijven en organisaties gezond mee te bewegen met veranderingen. Door nieuwe technologieën te implementeren proberen zij bestaande processen te verbeteren en optimaliseren. Daarnaast proberen zij hierbij te vernieuwen. Vernieuwen door bestaande technieken en processen te vervangen door innoverende alternatieven.

Sinds 2014 werken Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht samen. Studenten krijgen de opdracht op zoek te gaan naar problemen binnen het ziekenhuis en te komen tot voor implementatie geschikte prototypes.

Voor studenten

Leerdoelen voor de studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn het ontwikkelen van kennis over innovatieprocessen maar vooral het ontwikkelen van de competenties voor innoverend handelen van de nieuwe generaties.  De studenten worden opgeleid om vernieuwingsgericht en vraaggericht samen te werken, kennis te creëren en interactief lerend vermogen aan te leren. De betreffende competenties komen grotendeels overeen met de 21st century skills.

Voor het ziekenhuis

Voor het ziekenhuis is de doelstelling een innovatiecultuur te bevorderen, door disciplines bij elkaar te brengen, nieuwe inzichten binnen te brengen en vanuit nieuwe technologische concepten problemen aan te pakken. Het werken met studenten beschouwt het ziekenhuis als essentieel, omdat jonge mensen sneller bestaande routines ter discussie kunnen stellen en vanuit nieuwe perspectieven kunnen kijken naar de problematiek van vandaag de dag.

Resultaten

De minor+ blijkt al in de experimentfase van meerwaarde te zijn in de ogen van zowel de uitvoerende afdeling binnen de hogeschool, de participerende docenten, als die van het ziekenhuis als in de ogen van deelnemende studenten.

In 2016 heeft het ASZ de tweede prijs gewonnen voor het gebruik van Virtual Reality bij het aanprikken van een shunt. Het idee en onderzoek daarvoor is afkomstig van de studenten van Silicon Venturing Rotterdam. Lees het verhaal.

Op 1 december 2016 won een team van studenten van Silicon Venturing Rotterdam tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de eerste prijs en een geldbedrag van ruim 4000 euro met Hearo Software Solutions. Het idee is gebaseerd op het feit dat uit onderzoek blijkt, dat patiënten zich bij thuiskomst meer dan de helft van de informatie die tijdens het consult is overgedragen niet meer herinneren. De oplossing van Hearo is een opname van het gesprek met de arts waarvan een samenvatting wordt gemaakt die de door de arts is goedgekeurd en aan de patiënt wordt meegegeven. Lees meer.

Sinds mei 2018 loopt er een pilot met een zorgrobot in het ASZ. De studenten die dit bedacht hebben hadden als doel onnodige bewegingen van verpleegkundigen zoveel mogelijk te beperken. Zij lieten zich inspireren door de autonome robots die op de Maasvlakte hun werk doen. Klik hier voor de link.

Inmiddels is er een afspraak met een delegatie van de opleiding Verpleegkunde van Hanzehogeschool Groningen om de werkwijze van SVR te gaan gebruiken voor een samenwerking van Hanzehogeschool met het Martiniziekenhuis.

Kortom, de minor+ Silicon Venturing Rotterdam mag een succes genoemd worden.

Oproep

Silicon Venturing Rotterdam zoekt de verbinding met andere ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond om innovatief onderwijs samen in ziekenhuizen verder vorm te geven. Meer informatie of meedoen?

Meld je bij: Johan Reijenga, Docent-onderzoeker, van de Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Business Innovation.