eHealth voor NAH

eHealth voor mensen met NAH:

Initiatiefnemer: Hersenletsel.nl Zuid-Holland, patiëntenvereniging voor mensen met NAH
Uitwerking door: Rotterdam eHealth Agenda

Situatie:

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die na revalidatie weer naar huis gaan, hebben beperkt zicht op beschikbare (technische) hulpmiddelen om thuis zo veel als kan zelfstandig te kunnen wonen. Het revalidatiecentrum zegt voldoende informatie te verstrekken. De patiënten zeggen te weinig informatie te krijgen.

Taak:

Inventariseren bij Rijndam Revalidatie welke informatie over (technische) hulpmiddelen beschikbaar is. Het aanbod toetsen bij mensen met NAH. De gemeente uitnodigen om vast te stellen welke hulpmiddelen binnen de Wmo vergoed kunnen worden.

Activiteiten:

Het is onvermijdelijk dat steeds meer technologie een plekje vindt in het dagelijks leven van mensen. Ook voor mensen die met een niet aangeboren hersenletsel met beperkingen door het leven moeten gaan.

Technologie, en vooral ook eenvoudige toepassingen, kunnen een goede oplossing zijn om het leven gemakkelijker, comfortabelere en veiliger te maken. Veel technologie is inmiddels via de elektronica zaken te koop maar er zijn ook oplossingen die duurder en complexer zijn.

Nu is het veelal niet mogelijk om deze technologie aan te schaffen met ondersteuning vanuit de Wmo of PGB. Behoefte inventariseren van uit-gerevalideerde mensen met NAH. Inventarisatie van informatie over (technische) hulpmiddelen voor mensen die na revalidatie weer naar huis gaan. Gemeente vragen welke hulpmiddelen binnen de Wmo vergoedingenstructuur vallen.

Resultaat:

In de workshop praten mensen met NAH over welke technologie die hun leven aangenamer kan maken en hoe deze in het vergoedingenstelsel van de overheid opgenomen zouden moeten worden.

De bijeenkomst met mensen met NAH en de gemeente Rotterdam onder begeleiding van de Rotterdam eHealth Agenda heeft een beeld opgeleverd van de wensen van getroffenen en mantelzorgers na de revalidatie.

De gemeente heeft geen standaardpakket van hulpmiddelen voor mensen met NAH maar heeft wel aangegeven samen met de getroffenen te willen zoeken naar maatwerk oplossingen. Contacten tussen getroffenen en de gemeente zijn gelegd.

Contact: Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland: Ad van Dongen (e: rdamrijndam@hersenletselcentrum.com)
Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)
Gemeente Rotterdam: Monique Caspers (e: lcm.caspers@Rotterdam.nl)