Doe de quiz: Cultuursensitief werken in de Rotterdamse zorg

Je zou het misschien niet direct verwachten in multiculturele stad als Rotterdam, maar op het gebied van cultuursensitief werken kan er nog veel verbeterd worden. Dit was zo’n beetje de conclusie van ons vraagstuk waar we ons over hebben gebogen tijdens de HIS010.

Wat is cultuursensitief?

Het thema cultuursensitieve zorg ligt gevoelig. Op de werkvloer en in de omgang met cliënten is het soms lastig om de kenmerken van elkaars culturele achtergrond goed te begrijpen. Aan de ene kant wordt verwacht dat iemand met een niet-westerse cultuur zich aan moet passen aan de Nederlandse normen en waarden.
Aan de andere kant verlangt de persoon met een niet-westerse cultuur ernaar om zichzelf te kunnen uiten en geaccepteerd te worden.

We weten dat cultuur wel degelijk invloed heeft op wie je bent en wat je nodig hebt, ook of juist in de langdurende zorg. Negeren is geen optie. Respectvol omgaan met elkaar is van belang. Daar horen ook de juiste begrippen bij. Vandaar dat we hier eerst stilstaan bij de terminologie. Wat bedoelen we precies met cultuurspecifieke zorg en cultuursensitiviteit?
Waarom gebruiken we niet de term diversiteit? Bron: Vilans Cultuursensitieve zorg

Voorbeelden:

Een Turkse vrouw komt in een ziekenhuis in Rotterdam Zuid (waar 70% van de inwoners een niet westerse migratie achtergrond heeft) voor een maagverkleining. Zij geeft aan dat het dieet wat zij moet volgen niet aansluit bij haar eetgewoonten, en zou graag een dieet willen wat daar wel bij past. Doordat het dieet niet op haar eetgewoontes is afgestemd heeft ze zich niet goed kunnen voorbereiden op de operatie.

Op een afdeling in het verpleeghuis woont een verwarde mevrouw. Ze spreekt de Nederlandse taal niet en schreeuwt naar het personeel. Niemand begrijpt haar en al snel krijgt ze het label ‘agressief’. Als iemand haar taal zou spreken zou al snel duidelijk zijn dat deze vrouw in paniek is omdat ze niet begrijpt waar ze is en dit aan niemand duidelijk kan maken.

Wat betekent dat in de praktijk?

Kernwoorden als aansluiten en maatwerk kwamen al snel bovendrijven, en ook diversiteit op de werkvloer die er soms in grote Rotterdamse zorginstelling niet blijkt te zijn.

Is er dan niet al heel veel aan gedaan? Jawel!
Er zijn diverse mooie dingen geschreven over intercultureel vakmanschap. Er zijn trainingen, masterclasses en er is zelfs beleid vanuit de gemeente. Maar deze bereiken de praktijk niet voldoende.

Kortom tijd om dit probleem weer op de kaart te zetten en bewustzijn hierover aan te wakkeren.
Hiervoor bedachten we een laagdrempelige tool die makkelijk te delen is:  de quiz ‘Cultuurbarbaar of cultuursensitief?’

Doe de quiz!

Ben jij een cultuurbarbaar of ben je cultuursensitief ? Doe onze quiz!
En vooral, ga er over in gesprek met je collega’s.
In een stad als Rotterdam moeten we dit toch kunnen aanpakken met elkaar.

Doe de quiz: http://www.quiz-maker.com/QD15SZ3UN

De Health Innovation School Rotterdam is een initiatief van LSH010Alles is GezondheidDe Rotterdamse Zorg en Bureau Zorginnovatie en werd mede mogelijk gemaakt door Ploum Rotterdam Law Firm,  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportRadboud UMC en Rabobank.

Meer informatie over de Health Innovation School vind je op www.healthinnovationschool.nl/rotterdam