Dialoog met ouderen

Bijeenkomsten met senioren over domotica toepassingen:

Initiatiefnemer: Rotterdam eHealth Agenda

Uitwerking door: Rotterdam eHealth Agenda, OSO Rotterdam, Pluspoint

Situatie:

Er wordt veel over domotica oplossingen voor senioren gesproken maar zelden met de senioren zelf. Het antwoord op de vraag wat senioren nodig hebben kan alleen door de senioren zelf beantwoord worden. Vaak menen zorginstellingen en overheden heel goed te weten wat goed voor deze doelgroep is terwijl ze daar zelf vaak anders over denken.

Taak:

Meenemen van de doelgroep senioren in de zoektocht naar de best passende domotica oplossingen in andere steden.

Activiteiten:

Organisatie van werkbezoeken aan de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Haag om best practises op te halen.

Resultaat:

Op 29 maart 2018 hebben vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ondersteuning) samen met vertegenwoordigers van de Rotterdamse ouderenbonden (OSO-Rotterdam en de werkgroep ‘Anders ouder worden’ van PlusPunt) een bezoek gebracht aan Alkmaar en Den Haag.

In Alkmaar is een bezoek gebracht aan het Slimste Huis  en gesproken met ambtenaren van de gemeenten Alkmaar en Hoorn. In Den Haag is een bezoek gebracht aan het iZi Ervaarwoning. De ervaringen daar worden meegenomen in de besluiten hier.

Contact:

Rotterdam eHealth Agenda: Jan Pons (e: jan@rotterdamehealthagenda.nl; t: 0653176350)

Pluspunt Rotterdam

OSO-Rotterdam