‘Dankzij subsidies kan wmo radar vaart maken met eHealth’

Soms moet je een stap terug doen om er daarna twee vooruit te zetten. Het is een gezegde dat ook van toepassing is op het gebruik van eHealth-toepassingen bij wmo radar. Met hulp van de Rotterdam eHealth Agenda en financiële ondersteuning van een PréSET-subsidie bepaalde de welzijnsorganisatie haar visie op eHealth. Dat leidde onder meer tot een goedgekeurde subsidieaanvraag via de Digideal010. ‘eHealth toepassen in welzijn is lastiger dan in zorg.’

Veronique Vaarten

Wmo radar is een van de welzijnsaanbieders in Rotterdam. De organisatie is actief in Centrum, Delfshaven en Overschie. In die gebieden biedt wmo radar een breed pakket aan welzijnsdiensten, zoals ouderenwerk, jongerenwerk en participatiemakelaars. Ook runt de organisatie de Huizen van de wijk en heeft zij een rol binnen de wijkteams van de gemeente. ‘Daarnaast bekijken we continu of we met technologische ontwikkelingen of subsidiemogelijkheden ons werk kunnen uitbreiden of verbeteren,’ vertelt Veronique Vaarten, binnen wmo radar verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling. ‘Daarbij hebben we vergaande interesse in eHealth-toepassingen, omdat we inzien dat we daarmee het leven van de kwetsbare Rotterdammers kunnen verbeteren.’

Comfortwoning

Zo ontwikkelde wmo radar in Overschie de Comfortwoning. Dit is een bestaande woning waarin ouderen kunnen kennismaken met eHealth-oplossingen waarmee ze langer, veiliger en met meer plezier thuis kunnen blijven wonen. Het succesvolle concept wordt inmiddels ook in deelgebieden Prins-Alexander, IJsselmonde en Delfshaven ingezet om bewoners te informeren en te enthousiasmeren over de mogelijkheden van eHealth. Een van de producten in de Comfortwoning Overschie was de Memory Lane, een tablet die onder meer een beeldbelverbinding met zorgprofessionals en mantelzorgers/familie tot stand brengt.

‘We kregen via Home Instead 75 Memory Lane’s ter beschikking. Daar was ik enthousiast over. We hebben er ook een aantal mensen blij mee kunnen maken, maar ik heb vooral ontzettend veel geleerd van het traject,’ vertelt Veronique. ‘We hadden bij de start niet goed in kaart voor wie dit product interessant was. Dat bleek achteraf een minderheid van de ouderen die wij tegenkomen. We kregen ook niet alle collega’s mee, waardoor dit bij een beperkt aantal collega’s bleef hangen in de organisatie. Dat moest anders.’

Visie bepalen

En dus deed wmo radar een stap terug. Met hulp van de Rotterdam eHealth Agenda deed de organisatie, samen met twee andere welzijnspartijen (PIT010 en Buurtwerk), een succesvolle subsidieaanvraag bij de RVO. Via de zogeheten PréSET-regeling kunnen zorg- en welzijnsaanbieders een gedragen visie ontwikkelen over hoe eHealth kan bijdragen aan hun missie. ‘Die visie was precies wat we nodig hadden,’ zegt Veronique. ‘We moesten in kaart brengen wat we wilden met eHealth en hoe we collega’s kunnen meekrijgen. Zo’n subsidieregeling helpt, maar verplicht ook tot goed nadenken over de inzet van technologie in ons werk.’

Geen doel, maar hulpmiddel

De belangrijkste conclusie: eHealth moet geen doel zijn, maar een hulpmiddel. Veronique: ‘eHealth-toepassingen moeten ons werk ondersteunen, maar nog belangrijker: het moet voorzien in de behoefte van de doelgroep. Je kunt niet zomaar een product van de plank trekken en zeggen: dit is het. Dat zagen we bij de Memory Lane. En hoe groot het succes van de Comfortwoning in Overschie ook was qua aantal bezoekers, er werd uiteindelijk te weinig uitgeleend. Daarin moeten we dus slimmer worden; we moeten mensen beter begeleiden in hun keuzeproces. In alles moeten we ons doel centraal stellen.’

Digideal010

Met de visie onder de arm deed wmo radar begin 2021 een aanvraag voor subsidieregeling Digideal010 van de gemeente Rotterdam. Samen met het bedrijf SmartVitaal wil wmo radar een app gebruiken die de leefstijl moet verbeteren van Rotterdammers tussen de 40 en 67 jaar, met overgewicht en/of chronische ziekten. ‘Dat traject begon anderhalf jaar geleden met een vraag vanuit huisartsen, die meer aandacht wilden besteden aan leefstijl. Onze leefstijlcoaches wilden daarop een app ontwikkelen. Via het Medical Delta Living Lab kwam ik in contact met SmartVitaal, dat al een vitaliteitsapp had ontwikkeld voor bedrijven. Toen de Digideal010 voorbijkwam, waarbij een van de criteria was om gebruik te maken van een bestaande eHealth-toepassing, vielen de puzzelstukjes in elkaar.’

Mes snijdt aan twee kanten

Veronique schetst de voordelen: ‘Wij hoeven niet zelf een nieuwe, dure app te laten maken. SmartVitaal kan de app verder uitrollen in de stad. En bovenal denken we dat kwetsbare Rotterdammers er iets aan hebben, mede doordat we de app combineren met begeleide groepsbijeenkomsten.’ De app geeft een score aan je leefstijl. De ervaring van SmartVitaal bij bedrijven is dat werknemers na zes maanden een punt hoger scoren op een schaal van 10. ‘Als we de score van elke Rotterdammer met één punt verhogen, maak je enorme impact op de gezondheid van individuen én op het gezondheidszorgsysteem. Als dat mes aan twee kanten snijdt, is het waardevol om erin te investeren.’

Vaart maken

De subsidieaanvraag werd goedgekeurd en inmiddels wordt de samenwerking verder vormgegeven. ‘Het is supergaaf om te zien dat we met een cardioloog, het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, het bedrijfsleven, welzijn en leefstijlcoaches samenwerken. Dankzij de PréSET-subsidie en de Digideal010 hebben we vaart kunnen maken met onze eHealth-oplossingen. Zonder die subsidies hadden wij wellicht nog geworsteld met onze visie. En waren we nooit zo ver geweest als nu.’

SET-aanvraag

De logische opvolger van PréSET is Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Veronique: ‘Bij die aanvraag trekken we samen op met PIT010. Als welzijnsorganisaties werken we aan een gezamenlijke opdracht: de Rotterdammers vitaler maken. In die samenwerking zijn wij een interessante partner voor de gemeente.’

‘eHealth in welzijn lastiger dan in zorg’

In mijn ogen is die samenwerking cruciaal,’ besluit Veronique. ‘eHealth toepassen in welzijn is lastiger dan in zorg, waar de processen, behandelingen en protocollen vastliggen. Wij moeten mensen activeren. Dat is maatwerk, er zijn talloze wegen naar Rome. We kunnen mensen bovendien niks opleggen, alleen de drempel verlagen om eHealth te gebruiken. Bij een zorginstelling kun je daarnaast makkelijker berekenen hoeveel tijd en geld je bespaart. De ambtenaar zei het letterlijk bij onze PréSET-aanvraag: ik vind het lastig om jullie aanvraag goed te keuren. We moeten organisaties echt overtuigen. Rotterdam eHealth Agenda denkt hierin met ons mee.’