Welzijn op Recept

Met Welzijn op Recept wordt het makkelijker voor huisartsen en POH’s om mensen door te verwijzen naar welzijnsaanbod in de wijk. Want voor veel mensen ligt de oplossing van hun problemen niet in de medische hoek, maar juist in de sociale.  Waar behoefte aan is, is dan juist meer sociaal contact, laagdrempelig met anderen bewegen, preventieve dagbesteding,  ondersteuning bij financiën, sociaal emotionele ondersteuning of opvoedondersteuning. Doordat Welzijn op Recept nu in Zorgdomein – het doorverwijssysteem- is opgenomen, is het voor de huisarts of POH gemakkelijk contact te leggen met de welzijnspartij, ook als nog niet helemaal duidelijk is waar behoefte aan is. Welzijnspartijen hebben namelijk voor jong en oud een divers aanbod.  Dit doen we met alle welzijnsorganisaties in Rotterdam (SOL, Wmo Radar, Pit001, DOCK en Buurtwerk) gezamenlijk zodat Welzijn op Recept voor alle huisartsenpraktijken terug is te vinden in Zorgdomein, ongeacht waar in Rotterdam iemand woont. Dit is tevens een veilige manier om gegevens met elkaar uit te wisselen en door de terugkoppelfunctie houden we elkaar op de hoogte van voortgang.