´Club van 4 miljoen´ leert meer over maatschappelijke en economische businesscase

VERSLAG: DigiDeal010 – Donderdag 20 januari 2022

‘Health Technology Assessment mooi middel om weloverwogen keuzes te maken’

Regionale zorg- en welzijnsorganisaties ontvingen het afgelopen jaar zo’n 4 miljoen euro aan subsidies. Om hen te helpen bij de besteding van dit geld organiseert de gemeente Rotterdam samen met de Rotterdam eHealth Agenda regelmatig online kennissessies. Op donderdag 20 januari 2022 stond het maken van een economische en maatschappelijke business case centraal.

De ‘club van 4 miljoen’. Zo worden met een knipoog de regionale zorg- en welzijnsorganisaties genoemd die het afgelopen jaar subsidie ontvingen vanuit verschillende regelingen. In totaal werd er vanuit de implementatie- en opschalingscoaching (ZonMW), Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET, RVO), Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW, RVO) en DigiDeal010 vier miljoen euro verstrekt.

Wilt u de DigiDeal010 sessie terugkijken? Onderaan de pagina kunt u zowel de presentaties van de sprekers downloaden, als de gehele sessie terugkijken. 

eHealth ingebed

Een groot deel van de ontvangers was op 20 januari aanwezig tijdens de online ontbijtsessie. Om acht uur precies heette Merlijn Snijders de circa zestig aanwezigen van harte welkom. De beleidsadviseur publieke gezondheid bij de gemeente Rotterdam begon zijn verhaal met een korte terugblik op 2021. ‘We zien dat bij veel organisaties inmiddels een langetermijnvisie op eHealth is ontwikkeld,’ vertelde Merlijn. ‘Projecten zijn tot volwassenheid gekomen en eHealth is bij veel organisaties ingebed in de dagelijkse gang van zaken.’ De initiatieven Beeldbeldokter, Comfortwoning en Digitale dagbesteding worden als succesvolle voorbeelden uitgelicht. Na de korte terugblik schetste Merlijn het doel van deze ochtend. ‘We willen jullie graag meer vertellen over het maken van een maatschappelijke en economische businesscase. Zodat jullie de resterende subsidiebedragen zo goed mogelijk kunnen besteden.’

Divers gezelschap

Daarna was het woord aan Helma Kaptein, lector validatie en implementatie zorgtechnologie bij Hogeschool Rotterdam (HR). Binnen het Kenniscentrum Zorginnovatie van de HR werkt zij aan projecten waarin de praktijk en het onderwijs aan elkaar verbonden worden. Ze startte met een polletje, waaruit bleek dat zich een divers gezelschap bevond aan de andere kant van haar scherm. Afgevaardigden van zorginstellingen waren in de meerderheid, maar ook mensen vanuit het onderwijs, zorgtech providers, serviceproviders en studenten waren aanwezig. Eenieder werkte al eens aan innovatie.

Slide vanuit de presentatie van Helma KapteinWordcloud – Slide vanuit de presentatie van Helma Kaptein

Verlichte blindegeleidestok

De aanwezigen werden direct bij Helma’s verhaal betrokken. Over verschillende thema’s – eHealth in het ziekenhuis, validatie, implementatie – vullen ze samen een zogeheten wordcloud in. Budget, tijd impact, borgen en enthousiasmeren worden het vaakst ingevuld. Daarnaast geeft Helma treffende voorbeelden van innovaties waarbij de impact op de zorg op gespannen voet staat met de maatschappelijke of economische businesscase. ‘Binnen Kenniscentrum Zorginnovatie hebben we voor een blinde vrouw gewerkt aan een blindengeleidenstok met verlichting. Vervolgens dachten we: kunnen we hier geen product voor alle blinden van maken? We kwamen erachter dat dé stok niet bestaat. Iedere blinde heeft andere wensen, waarbij andere technologie en andere producten horen. Ook was de vraag: mag je vanuit juridisch oogpunt licht toevoegen aan bestaande producten? En wat als dit een medical device wordt, aan welke aanvullende regels moeten we dan voldoen?’

Slide vanuit de presentatie van Helma Kaptein

Slide vanuit de presentatie van Helma Kaptein

Wel of niet vergoed?

Daarnaast gaf Helma het voorbeeld van een fysiotherapeut die een oefening op de spelcomputer bedacht. ‘Daardoor konden kinderen thuis oefeningen doen en hoefden ze minder vaak naar de fysio. Dat drukte de zorgkosten enorm. Maar de 25 euro die mensen eenmalig moesten betalen voor het spel, werden niet vergoed. Omdat er geen diagnose-behandelcombinatie was. Daardoor bleven mensen naar de fysio gaan. Dat werd wel vergoed.’

Robin de Koning

Joël Bax

Weloverwogen keuzes

Na de tip van Helma om de nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) goed te bekijken én het aanbod om vanuit de HR studenten in te zetten, was het tijd voor het tweede deel van de sessie. Hierin vertelden Joël Bax (manager strategisch beleid & innovatie bij Profila Zorggroep) en Robin de Koning (adviseur/onderzoeker bij Vilans) meer over het Health Technology Assessment (HTA). Dit is een verzamelnaam voor evaluatieonderzoek in de gezondheidszorg. ‘Het is een mooi instrument om weloverwogen en goed onderbouwde keuzes te maken over het wel of niet toelaten, bevorderen of gebruiken van een eHealth-toepassing,’ vatte Joël Bax samen.


DigiDeal010 terugkijken? Bekijk hier de gehele sessie:


Download hier de presentaties van de sprekers:

Merlijn Snijders: DOWNLOAD PRESENTATIE
Helma Kaptein: DOWNLOAD PRESENTATIE
Joël Bax & Robin de Koning: DOWNLOAD PRESENTATIE