Reframing Studio

Reframing Studio is een ontwerpbureau, gevestigd in Amsterdam (sinds 1994) en Rotterdam (sinds 2018). De studio bestaat uit een toegewijd team van reframers: ontwerpers en onderzoekers.

De design thinking methode die Reframing Studio gebruikt om grip te krijgen op de ontwerpvraag is de Reframing Methode*, ontwikkeld door oprichter en partner van Reframing Studio, prof. ir. Matthijs van Dijk en prof. dr. Paul Hekkert (TU Delft). Deze design thinking methode is de afgelopen 20 jaar op succesvolle wijze toegepast bij een diversiteit aan opdrachten voor onder andere diverse landelijke en lokale overheden, het Donorregister, Nierstichting, Ahold, KLM, NS en Philips.

De volgende twee uitgangspunten liggen ten grondslag aan de Reframing Methode en onderscheiden de methode van andere design thinking methodes:

  1. We ontwerpen voor de toekomst; Het bedenken, ontwikkelen van producten of diensten kost tijd, we reageren daarom liever niet op de problemen van vandaag, maar zoeken proactief naar de mogelijkheden die in de toekomst liggen. Daartoe starten we ieder ontwerpproces met een toekomstvisie, waarin we definiëren hoe de context de komende jaren zal veranderen en welk effect dat zal hebben op de gebruiker. Daarbij willen vermijden dat ‘goede ideeën’ van vandaag voor ‘morgen’ niet meer relevant zijn.
  2. We ontwerpen gedrag; Elk ontwerp – of het nu een product, een dienst of een compleet systeem betreft – kan ingezet worden om het gedrag van mensen te sturen en vorm te geven. Daartoe kunnen we de Reframing Methode inzetten om gedrag te ontwerpen. Voordat we beginnen aan het vormgeven van een product of dienst, definiëren we (op basis van de toekomstvisie) het gewenste gedrag van de eindgebruiker. Dit gedrag is vervolgens leidend in de rest van het ontwerpproces.

Om te definiëren welke ervaringen en gedrag betekenisvol zijn voor mensen, moet de toekomstige context onderzocht en in kaart gebracht worden.

We beginnen met de vraag “wat voor soort menselijk gedrag en welke sociale interacties zijn zinvol in de wereld van morgen?” Meer dan “waar kunnen we technologie X of Y invoegen in de wereld van vandaag?” Ook al zijn nieuwe technologieën belangrijk in de komende jaren, we moeten om te beginnen op een ander niveau over deze technologieën nadenken zodat ze effectief ontwikkeld kunnen worden. Daaruit voortvloeiend begint ontwerpen met het ontwerpen van dit effect, in andere woorden, hoe willen we dat mensen een product, dienst of systeem gebruiken en ervaren?

Beatrijs Voorneman werkt als ontwerper en reframer bij Reframing Studio. Ze helpt bedrijven en organisaties om te komen tot betekenisvolle en toekomstbestendige innovatie aan de hand van de service design methode: ‘reframen’ (Hekkert & van Dijk, 2011). Beatrijs heeft diverse projecten gedaan binnen het zorgdomein en vertelt over de methode en zet jullie aan de slag met concrete casussen.