Opschalen en borgen: nu is het moment!

Door de corona crisis wordt het tekort aan zorgpersoneel nog meer zichtbaar. De zorg staat onder druk. Nu vooral in de ziekenhuizen, maar straks ook in de eerste lijn, bij huisartsen en POH-ers. Zorgtechnologie kan helpen om de druk te verlagen en de reguliere zorg voor patiënten tijdens de corona crisis te continueren.
Nu de nood hoog is, ligt de weg open naar zorg en monitoring op afstand. Wat eerst niet mocht, kan nu wel. Nu is dan ook hét moment om de digitale zorgprocessen op te schalen en te borgen.

Waar kan ik zorgtechnologie voor inzetten?

Zorgtechnologie kan ondersteunen bij het:

 • Vergroten van de veiligheid voor zorgmedewerkers en patiënten/cliënten;
 • Verlagen van de arbeidsdruk;
 • Borgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg;
 • Vergroten van de gezondheidsvaardigheden van burgers en patiënten;
 • Beschikbaar houden van zorg door zorg op afstand.

Voorbeelden van succesvolle implementaties:

 • Betaalbare beeldzorg leveren die ook voor niet-digivaardigen werkt, zonder gedoe met privacy en AVG;
 • Polyfarmacie gesprekken op afstand met een slimme hygiënische digitale uitleendienst;
 • Voortzetten Diabetes en COPD consulten met zelfmeet technologie;
 • Veiligheid en comfort bieden aan cliënten met persoonsalarmering en slimme domotica;

Hoe kom ik tot een succesvolle implementatie?

Begin bij de volgende vragen.

 • Hoe zag en ziet je zorgproces eruit?
 • Wat doe je nu wel, wat je eerst niet deed?
 • Wat is de gewenste situatie?
 • Wat kan op afstand gemonitord worden?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Op welke manier begeleid je patiënten?
 • Hoe kan dat geïmplementeerd worden?
 • Hoe kan de kwaliteit gewaarborgd worden?

De Rotterdam eHealth Agenda staat voor je klaar

Wij helpen je graag bij het versneld implementeren en opschalen van zorgtechnologieen.
Samen met jou voeren we een quick scan uit.
De quick scan levert je een actieplan op om te behouden wat goed blijkt te werken en waarin alle aspecten van het nieuwe zorgproces meegenomen zijn (HR, juridisch, financieel, technisch en digivaardigheid).
We bepalen de implementatiestrategie en we zorgen voor de kortste route naar opschaling in de zorgpraktijk.

Subsidie

We financieren dit met behulp van de beschikbare subsidieregelingen.
We vragen alleen een uitvoerende rol in de uitvoering van de toegekende subsidie om onze investering terug te kunnen verdienen.
Wij bereiden de aanvraag voor en zorgen ervoor dat na toekenning van de subsidie je binnen 4 weken aan de slag kan.
Zo kun je tijdens én na de corona crisis doorgaan met een structureel ingebed digitaal zorgproces.

Ons team staat voor je klaar!

Joyce van der Niet

Waldemar Hogerwaard

Jan Pons

Ja, ik wil graag advies en hulp. Contacteer mij!