Workshop Afasietherapie.nl voor logopedisten

Cursusprogramma online behandeling van afasie met Afasietherapie.nl


Afasietherapie.nl van Logoclicks is een digitaal afasie therapieprogramma ontwikkeld voor en door logopedisten die personen met afasie behandelen.
De Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ adviseert tenminste twee uur per week directe individuele therapie. In de eerstelijnspraktijk lukt het zelden om twee uur individuele stoornisgerichte therapie per week aan te bieden.

Met Afasietherapie.nl, waarmee de cliënt ook thuis kan oefenen, is dit in veel gevallen wel haalbaar.

De behandeling verloopt via een online platform waarmee de behandelintensiteit verhoogd kan worden door eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat te kunnen samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

Met Afasietherapie.nl van Logoclicks worden individuele oefeningen voor personen met afasie samengesteld om de frequentie van stoornisgerichte therapie op woordniveau te verhogen.

Voor wie?

Logopedisten die personen met afasie behandelen en afasietherapeuten in de eerste en tweede lijn.

Programma:

Het programma bestaat uit twee delen:

1. Het toelichten en begrijpen van de wetenschappelijke basis, theoretisch kader en uitgangspunten van Afasietherapie.nl
2. Het aanleren van de werking om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Deel 1: theoretische onderbouwing (60 min.)

  • Basistheorie van cognitief-linguïstische therapie (CLT) voor woordvinding: deze theorie wordt toegelicht en is uitgangsbasis voor het opstellen van de digitale oefeningen. (20 min.)
  • Toelichting op het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young: de keuze van de oefeningen is opgesteld volgens de methodiek van dit taalverwerkinsmodel. Er is een directe link naar het digitale programma. (15 min.)
  • Vanuit de diagnose een individueel behandelplan opstellen met de inzet van online therapie: uitleg over theoretische achtergrond qua moeilijkheidsgraad, cueing en individuele niveaubepaling binnen het programma (15 min.)

Pauze (10 min.)

Deel 2: werking en interpretatie resultaten (50 min.)

  • Samenstellen van stoornisgerichte semantische oefeningen met behulp van Afasietherapie.nl op basis van enkele concrete casussen.
  • Interpreteren van de resultaten van Afasietherapie.nl van Logoclicks.

Kosten:

Gratis voor logopedisten aangesloten bij de NVLF, Afasienet en/of VVL.

Docent:

Lieke Hoppenbrouwers
Bachelor in de logopedie en audiologie

Specialisaties

  • Neurogene communicatiestoornissen, slikstoornissen en stemstoornissen (afasie/dysartrie/dysfagie/dysfonie)
  • Verbonden aan GZA Antwerpen (campus Sint-Augustinus)
  • Freelance Gastdocent Logopedie bij NCOI en Pro Education
  • Gastlector Logopedie aan de Artesis Hogeschool Antwerpen
  • Logoclicks, online therapie voor mensen met afasie

Accreditatie:

2 accreditatie punten aangevraagd voor ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)

LET OP: vul je KP registratie nummer in bij 'Opmerking'.

Deelnemen

Evenement Boekingsformulier

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Over Berichtschrijver

Jan Pons