Thuismonitoring vitale waarden, impact op het huidige zorgmodel

Tunstall COPD

Het is onvermijdelijk dat eHealth toepassingen steeds meer thuis gebruikt gaan worden.

Welke barrières moeten beslecht worden om ziekenhuiszorg daadwerkelijk naar de thuisomgeving te brengen?

VWS stelt financiële middelen ter beschikking om meer handen aan het bed te brengen in de zorg. Maar in de praktijk drukken de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt op de huidige zorgmodellen. Daarnaast stijgt het aandeel chronisch zieken, ook in Rotterdam.

Tunstall HartfalenNaast meer handen aan het bed wordt gekeken naar digitaal ondersteunde zorg als oplossing om aan de zorgvraag van vandaag en morgen te kunnen blijven beantwoorden. En die verschuift, mede door programma’s als Langer Thuis, steeds meer naar de thuisomgeving.

Dit heeft impact op het huidige zorgmodel, voor ziekenhuizen, zorginstellingen, huisarts en burger, ook in het Rotterdamse.

Tunstall, ontwikkelaar van Connected Care en Connected Health oplossingen, heeft samen met de Rotterdam eHealth Agenda, het initiatief genomen om een discussie in de stad te starten over de impact van thuismonitoring van vitale waarden op de rol van de zorginstellingen.

Vragen waaarvoor antwoorden gezocht worden zijn onder meer:

  • Welke impact heeft thuismonitoring op de rol van ziekenhuizen?
  • Wat is er voor nodig op financieel vlak om de verschuiving naar de thuisomgeving mogelijk te maken?
  • Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid van de behandelaar?
  • Wat heeft de zorgprofessional nodig aan opleiding, kennis en ervaring?
  • Wat levert het de zorg op?
  • En wat is de waarde voor de burger?

Je wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de ronde tafel discussie die we in een aantal sessies zullen organiseren om de antwoorden op de vragen voor Rotterdam helder te krijgen.

Deelnemen

Evenement Boekingsformulier

Dit evenement is volgeboekt.

Over Berichtschrijver

Jan Pons