Healthcloud: veilige uitwisseling van data tussen instellingen

Thuismonitoring vitale waarden, uitwisseling data en samenwerking

Er is vraag naar manieren om zoveel mogelijk intramurale zorg naar de thuissituatie te verplaatsen. Maar hoe lever je dergelijke zorg aan mensen thuis met hoge kwaliteit en de gewenste aandacht voor de betrokkenen?

Welke barrières moeten beslecht worden om (ziekenhuis)zorg daadwerkelijk naar de thuisomgeving te brengen?

Met de toename van e-health toepassingen neemt de hoeveelheid data ook sterk toe en ontstaan er vraagstukken over veiligheid, standaardisatie en uitwisselingen van informatie tussen de zorgleveranciers, overheid en burgers.

Hoe gaan we dat oplossen?

Intermax ontwikkelt de HealthCloud met de flexibiliteit en snelheid van de public cloud gecombineerd met de veiligheid van een managed private omgeving.

Doel is een betrouwbare omgeving te creëren waarin data tussen instellingen, burgers en overheid veilig gedeeld kunnen worden.

De vraag is: Waar moet een Healthcloud aan voldoen?

  • Hoe zorgen we voor veilige data-uitwisseling?
  • Is een standaard noodzakelijk? En zo ja, wie bepaalt de standaard?
  • Hoe worden devices aangesloten?
  • Welke invloed heeft dat op de burger?
  • Welke invloed heeft dat op de infrastructuur van de zorgleveranciers?
  • Wat levert het de zorg op?
  • En wat is de waarde voor de burger?

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de ronde tafel discussie om de antwoorden op de vragen voor Rotterdam helder te krijgen.
We nodigen van harte uit: leveranciers van apparatuur, zorginstellingen en de gemeente.

Op woensdag 7  november organiseert de Rotterdam eHealth Agenda, in samenwerking met Intermax, de ronde tafel voor maximaal 12 deelnemers van 15:00 – 17:00.

Inloop van 15:00 tot 17:00 uur.
Afsluitende borrel tot 18:00 uur.

Locatie: Life Sciences & Health Hub, Rotterdam Science Tower
Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam.

Toegang: gratis, aanmelding verplicht.

Deelnemen

Evenement Boekingsformulier

Dit evenement is volgeboekt.

Over Berichtschrijver

Jan Pons