ComfortWoning

ComfortWoning en Thuisleefbieb

In de afgelopen jaar hebben ervaren dat het concept van de ComfortWoning in Overschie ouderen stimuleert om kennis te maken met eHealth. De vrijwilligers hebben inmiddels meer dan 1.000 bezoekers ontvangen. Ook op andere plekken in Rotterdam zijn/worden ComfortWoningen gerealiseerd. In Alexander is de eerste ComfortWoning gekoppeld aan één van de ouderenhubs. Dit zijn allemaal mooie ontwikkeling, maar ze leiden niet persé tot meer gebruik van e-health bij ouderen en hun ondersteuners/verzorgers.
Om het gebruik en de inzet van eHealth bij Rotterdamse ouderen te laten groeien is een uitgebreider platform/ecosysteem nodig waarbij aandacht is voor:

  1. bewustwording, kennismaking, ondersteuning, stimulering en verduurzaming bij ouderen en hun verzorgers/ondersteuners.
  2. samenwerking en kennisdeling tussen- en waarde creatie voor stakeholders

De verdere ontwikkeling van de Ouderenhubs met de integratie van een ComfortWoning biedt kansen om te komen tot een platform/ecosysteem dat het gebruik en de inzet van eHealth bij ouderen kan versnellen.

Bewustwording

Het is belangrijk dat ouderen en hun verzorgers/ondersteuners zich bewust zijn van de mogelijkheden die e-health biedt (rondom hun hulpvraag). Op dit aspect spelen de huidige ComfortWoningen voor een groot gedeelte al in. Hier kan de bewoner en zijn mantelzorgers immers zelf zien en ervaren welke mogelijkheden e-health biedt. Een aanwezige vrijwilliger kan in veel gevallen wijzen op een toepassing die past bij de vraag en zelfs nog aanvullende uitleg geven. Hiervoor moet de ComfortWoning alleen wel altijd fysiek bezocht worden.
In veel gevallen kan het handig zijn als een verzorger/ondersteuner, een WMO adviseur of een oudere zelf op de eigen locatie kan opzoeken welke e-health toepassingen er beschikbaar zijn voor een specifieke hulpvraag. Hiervoor bestaat reeds een online keuzehulp: de Thuisleefgids. Deze keuzehulp kan door de gemeente zelf worden gevuld en biedt de mogelijkheid om ook informatie te geven over vergoedingen (bijv. vanuit ZVW of WMO).

Kennismaking

De huidige ComfortWoningen voorzien in de mogelijkheid om kennis te maken met e-health oplossingen. Echter gaat het vooral nog om een eerste kennismaking met de mogelijkheden bij de ComfortWoning zelf.
In de ComfortWoningen wordt wel geëxperimenteerd met een kleinschalige uitleenservice waarbij bezoekers toepassingen voor een langere periode kunnen lenen. Deze uitleenservice wordt nu nog gerund door de vrijwilligers zelf en uit de evaluatie blijkt dat het vooral lastig is om leveranciers bereidt te vinden om gratis toepassingen beschikbaar te stellen voor de uitleen.
Er is echter wel behoefte om eerst uit te proberen voor aanschaf en veel oudere Rotterdammers kunnen zich de aanschaf van duurdere toepassingen niet veroorloven. In een grootschaliger e-health platform/ecosysteem rondom de OuderenHubs liggen er kansen voor het opzetten van een stadsbreed uitleensysteem. De Thuisleefbieb biedt de mogelijkheden om toepassingen te reserveren en belangrijker nog, om ze te reviewen. Dat is ook van waarde voor leveranciers die hun toepassingen beschikbaar stellen voor uitleen via het platform. Leveranciers kunnen op deze manier immers waardevolle feedback ontvangen over hun product, zodat ze het product verder kunnen verbeteren en testimonia verzamelen.

Ondersteuning

Om gebruik te kunnen maken van e-health toepassingen zijn in veel gevallen nieuwe digitale vaardigheden noodzakelijk. Dat geldt zowel voor de ouderen zelf als verzorgers/ondersteuners. Vrijwilligers in de ComfortWoningen kunnen bezoekers bij het gebruik van toepassingen adviseren, echter het geven van een cursus behoort nog niet standaard tot de mogelijkheden.
Het is van belang dat op grotere schaal ouderen leren omgaan met digitale toepassingen.
Het programma Digitale Inclusie 55+, dat de Bibliotheek Rotterdam uitvoert in opdracht van de gemeente, is een netwerk van organisaties in de stad die educatief aanbiedt en hulpverlening aanbieden om ouderen te helpen met het verbeteren van de digitale vaardigheden inclusief die voor e-health toepassingen.

Stimulering en verduurzaming

Stimulering van de inzet en het gebruik van eHealth bij ouderen en hun verzorgers/ondersteuners stimuleren we enerzijds door de inkoopstrategie rondom eHealth waaraan we werk binnen Zorg, Welzijn, Jeugdhulp. Anderzijds kunnen we daaraan werken door bovengenoemde acties. Echter om ouderen en hun verzorgers/ondersteuners te stimuleren om e-health op langere termijn te blijven gebruiken en inzetten is het belangrijk dat ze ook weten welke toepassingen te koop zijn, welke kosten zij zelf moeten dragen en welke eventuele vergoedingen er zijn vanuit bijvoorbeeld de WMO en ZVW.
Hiervoor zou een ‘’e-health marktplaats’’ uitkomst kunnen bieden op basis van de Thuisleefgids. De Rotterdame versie biedt bezoekers informatie over de kostprijs, vergoedingen en waar de oplossingen besteld kunnen wroden.
De gemeente kan deze marktplaats zelf vullen met informatie die van toepassing is op haar inwoners. Kortom, de Thuisleefgids biedt een keuzehulp die ouderen en hun verzorgers/ondersteuners toe leiden naar eHealth toepassingen die passen bij hun hulpvraag en in de toekomst heb je via de Thuisleefbieb of de e-health marktplaats vervolgens de mogelijkheid om te lenen of aan te schaffen.
De Thuisleefgids is ook interessant als ondersteuning voor WMO adviseurs om vaker e-health hulpmiddelen te indiceren.

Wil jij ook samen met ons succes boeken?