Zorgontbijt: Gezond Digitaal 010: wat kan wél

In december 2019 is door een groot aantal Rotterdamse organisaties de ‘Visie op Gezond010: het akkoord’ getekend met een aantal satellieten waarin op specifieke onderwerpen samen aan de slag gegaan is om concrete invulling te geven aan de uitdagingen waar we als regio voor staan. Een van de satellieten is ‘Ehealth’ met als doel om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren met behulp van zorgtechnologie, domotica en e-health.

Inmiddels zijn we 3,5 jaar met elkaar onderweg. De Digideal010 projecten zijn afgerond, het IZA, de TAZ en het WOZO hebben nieuwe kaders gelegd en de uitdagingen om de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te garanderen zijn groot.
Zorg is voor bewoners in de nabije toekomst geen vanzelfsprekendheid meer, gewoon omdat het niet meer kan. Er zal eerst een beroep gedaan worden op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner en als het echt niet meer gaat zal er passende hulp moeten zijn.
Maar ook de overheid, zorg- en welzijnsorganisaties hebben een verantwoordelijkheid om de bewoners niet aan hun lot over te laten maar ze faciliteren om de eigen regie te nemen.

Tijd om de satelliet ‘Ehealth’ een nieuwe invulling te geven op basis van de lessons learned en dat doen we met een nieuwe naam Gezond Digitaal 010. De urgentie en mogelijkheden om meer digitaal en hybride in zorg en ondersteuning te doen zijn er. Het opschalen van geslaagde toepassingen blijft voortdurend achter. Dus is het zaak te ontdekken met elkaar wat er wél digitaal kan in zorg, ondersteuning en welzijn.

Gezond Digitaal 010 wil zich richten op de kansen en mogelijkheden van zorg op afstand en niet alleen op het wegwerken van belemmeringen. Om vaart te kunnen maken moeten we ons richten op wat wél kan. ‘Proudly copied from’: wat zijn de voorbeelden waarbij het wel lukt?

Tijdens het ontbijt komen de volgende onderwerpen aan bod:
7:30: Koffie staat klaar
8:00: Annelies Nijhuis (Gemeente Rotterdam): hoe staan we ervoor?
8:10: Pluut (onderzoekers Digideal010): wat zijn de belangrijkste lessen uit de Digideal010
8:30: Wouter Zegveld (Aafje): ‘Digitaal werken van directietafel naar de werkvloer en hoe houd je dat dan vol?’
8:50: Gesprek/discussie over de twee presentaties
9:15: Einde ontbijt en nog even netwerken

Datum:
Donderdag 28 september 2023 van 7:30 tot 9:30 uur.

Locatie:
Stadsarchief Rotterdam
Hofdijk 651
3032 CG Rotterdam

Aanmelden kan hier