Webinar: innoveren in het sociale domein met sociale monitoring

E-health is belangrijk bij zorg en welzijn in ons land. Bij Incluzio willen wij innovatieve oplossingen gewóón maken en geloven in deze – extra – zorg op afstand. Er kan namelijk zoveel meer. Afgelopen jaar zijn we daarom een pilot gestart om de tool Sociale Monitoring toe te passen bij verschillende domeinen van Incluzio, zoals bij huishoudelijke ondersteuning, binnen wijkteams en bij een aantal cliënten met personenalarmering. Deze pilot lijkt succesvol. In het webinar ‘Innoveren in het sociale domein met sociale monitoring’ delen wij onze ervaringen en nemen een kijkje in de toekomst.

Wat is Sociale monitoring?
Sociale monitoring is een dienstverlening waarbij we het sociale welzijn van mensen op afstand kunnen meten, middels het periodiek invullen van een interactieve digitale vragenlijst(en). Aan de gegeven antwoorden worden bepaalde waarden toegekend, waarmee een score kan worden berekend op bepaalde thema’s. Daarnaast kunnen aan bepaalde antwoorden signaleringen worden toegekend. Samen zorgt dit voor meer inzicht in de mogelijke risicofactoren en een tijdige uitvoer van interventies.

Welke inzichten krijgt u tijdens dit webinar?
Tijdens het webinar nemen we u mee in onze reis van innoveren. En waarom innoveren in het sociale domein anders is dan in het zorgdomein. We geven daarbij antwoord op de vraag wat sociale monitoring is. Welke ervaringen wij tijdens onze pilot hebben opgedaan (zowel positief als voor verbetering vatbaar). Waar we van hebben geleerd en wat onze verwachtingen zijn voor de toekomst.

Seminar
Tijdens het webinar schuiven drie sprekers aan: Maarten Klapwijk, directeur van de zorgcentrales van Incluzio. Janet Schut van Incluzio Hollands Kroon haakt in op haar verwachtingen van deze pilot binnen haar organisatie in het kader van WMO, Jeugdzorg en voorliggende voorzieningen. En Janna Steinbusch deelt haar ervaringen vanuit de pilot bij Cordaan Thuisdiensten en Axxicom en licht toe hoe sociale monitoring kan worden ingezet als een extra signaleringsfunctie. Jet Karreman innovatiemanager bij Incluzio en initiatiefneemster van deze pilot, licht kort toe hoe het idee is ontstaan om deze dienstverlening te ontwikkelen en vorm te geven.

Voor wie is dit webinar bedoeld?
– Gemeenten
– WMO-consuleten
– Organisaties uit het voorliggende veld
– Thuiszorgorganisaties

Datum : 4 februari 2021
Tijd : 15.00 – 16.00 uur

Meld je hier aan: https://facilicom.activehosted.com/f/151