Innovatie versnellen in de zorg met Design Thinking & UX

Innovatie in de zorg is complex en vraagt om een aanpak waarbij zorgprofessionals én patiënten actief worden betrokken. Met design thinking en UX methodes kunnen we met beleidsmakers, ontwerpers, IT specialisten en zorgprofessionals de kansen en mogelijkheden op het gebied van digitalisering versnellen. Dat doen we door samen te werken en vanuit verschillende disciplines naar het ‘probleem’ te kijken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Welke onderzoeksmethoden gebruik je als opstap naar innovatieve ideeën?
  • Hoe betrek je gebruikers in verschillende fases van productontwikkeling?
  • Hoe bereik je een lastige doelgroep?
  • Hoe draagt design thinking bij aan succesvolle zorginnovatie?