Dialoog met ouderen

Het antwoord op de vraag wat senioren nodig hebben kan alleen door de senioren zelf beantwoord worden.

Slimmer Zwanger

Een gezonde levensstijl verhoogt de kans op een zwangerschap en op de geboorte van een gezonder kindje. Geen gezonde levensstijl zonder bewustwording, motivatie en begeleiding.

eHealth voor NAH

Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) die na revalidatie weer naar huis gaan, hebben beperkt zicht op beschikbare (technische) hulpmiddelen om thuis zo veel als kan zelfstandig te kunnen wonen.

Challenge revalidatie-app

Rijndam Revalidatie en ErasmusMC ontwikkelen regelmatig apps voor verschillende doeleinden. De onderlinge samenwerking (van de apps en de instellingen) kan en moet beter. Om dit te bereiken ontstond het idee gezamenlijk een ‘short list’ van App-bouwers te maken.

Vitale Delta

Het project Vitale Delta van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) hebben de handen ineengeslagen en zetten zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk.

Wijkgerichte aanpak Maatschappelijke zorg

Buurtbewoners nemen hier met professionals in de wijk de verantwoordelijkheid om optimale zorg in de wijk te organiseren.

Digitale zorg poli

Hoe kan de behandeling uit de spreekkamer gehaald worden en de patiënt de begeleiding geven op het moment wanneer de klachten hierom vragen.

Toegang tot de woning en persoonsalarmering

Een basisinfrastructuur voor de afhandeling van persoonsalarm en toegang tot de woning zou een significante kostenbesparing opleveren en de service aan de cliënt sterk verbeteren.

Zo-Dichtbij

Ouderen en mantelzorgers hebben veel en vaak behoefte aan concrete ondersteuning. Gebrek aan aanbod is niet het probleem. Overzichtelijke, toegankelijke en begrijpelijke informatie vaak wel.

Voorlichting eHealth voor ouderen

De bekendheid bij ouderen van eenvoudig beschikbare E-health, thuistechnologie en domotica is zeer beperkt. De enige manier om de ouderen effectief te bereiken is ze lokaal op te zoeken en de mogelijkheden te presenteren en te bespreken.

VVT cirkel Rotterdam

In de VVT-cirkel Rotterdam werken innovatieve medewerkers van de thuiszorgorganisaties samen aan het implementeren van nieuwe technologie bij de Rotterdammer thuis.

Cursus thuistechnologie

Verlaagt de drempels om de uitdagingen op het gebied van de toepassing en implementatie van ehealth en thuistechnologie op te lossen.