Workshop B: Visie en strategie

Inleiding:

Nivel hanteert de volgende definitie van e-health: e-health is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie en, in het bijzonder internet technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Mooi, maar hoe werkt dat dan in een stad als Rotterdam met een grote diversiteit aan mensen, vragen en oplossingen? Daar gaat deze workshop praktische handvatten voor aanreiken.

Doelgroep:

Medewerkers van de gemeente Rotterdam Clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsontwikkeling.
Aantal deelnemers per workshop: maximaal 15

Doel:

Het implementeren en opschalen van e-health vraagt om gedegen voorbereiding op basis van een lange termijn visie met een kort termijn strategie. De overheid kan/moet daarin een belangrijke rol spelen om aansluiting op beleid te bewerkstelligen.

Vragen die beantwoord worden:

  • Wat is het belang van een visie en strategie voor de implementatie van e-health?
  • Wat zijn de behoeften van cliënten/patiënten, zorg- en welzijnsinstellingen?
  • Waar en hoe loont de toepassing van e-health het meest?

Door Loes Hulsebosch:

Loes Hulsebosch

Hulsebosch Advies is adviseur en innovator op het terrein van kwaliteitszorg, innovatie wonen, zorg, welzijn en integrale gebiedsgerichte samenwerking, altijd vanuit de missie van bewonersbetrokkenheid en -eigenaarschap. De taal en de inhoud van de terreinen wonen, zorg en welzijn is haar vertrouwd, zowel op beleidsniveau als op niveau van de primaire processen.

Hulsebosch realiseert via haar advieswerk nieuwe concepten voor de toekomst, vanuit de basistheorie van ‘Kwaliteit van Leven’ voor bewoners/burgers en ‘Zorg en Welzijn Dichtbij Thuis’.

Zo ontwikkelde zij met partners de methodiek SamenKracht.nu, over ‘meedoen, ertoe doen en van betekenis zijn’. Van 2016-2019 ontwikkelde en implementeerde zij - met inzet van de SamenKracht methodiek - de vraaggedreven aanpak van bewustwording en implementatie van eHealth in het project iZi Gezond Lang Thuis in Den Haag. Hulsebosch brengt partners tot samenwerking en weerbarstige problematiek tot praktische en effectieve aanpakken.

Deelnemen

Evenement Boekingsformulier

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Over Berichtschrijver

Jan Pons