Nieuwsbrief: Rotterdam eHealth Agenda
Datum: 21 mei 2024

Eerste Rotterdamse Leerfestival digitale zorg

Het is geen nieuws meer dat de vraag naar zorg en ondersteuning in de komende jaren het aanbod overtreft. Willen we onze bewoners de ondersteuning blijven bieden, dan zullen we de beschikbare capaciteit effectiever moeten inzetten. Digitalisering geeft de mogelijkheden om meer te doen met minder mensen en technologie kan langer thuis wonen ondersteunen.
Onder het motto ‘show & tell’ brengen we mensen en organisaties samen die allemaal voor dezelfde uitdagingen staan en van elkaar kunnen leren.
Deel uw ervaringen met het inzetten van technologie. Kom vertellen over de impact van digitale zorg in uw organisatie. Kom luisteren en inspiratie halen; mogelijk werkt iets in een andere sector en kan dit heel goed overgenomen worden in uw organisatie. Doe ideeën op of ontmoet partners om samen mee te doen aan de nieuwste stimuleringsregeling technologie in ondersteuning (STOZ).

Op maandag 27 mei is deze middag met voorbeelden en gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We starten met een plenair programma met voorbeelden van innovatie in het welzijns- of sociaal werk. Het tweede deel van de middag laten collega’s uit zorg en welzijn zien wat zij doen of hebben.
Denkt u dat het voor een collega meer waardevol is, dat hij of zij aansluit, stuur deze uitnodiging dan vooral door.

Vriendelijke groet,
Annelies Nijhuis Jan Pons
Gemeente Rotterdam Rotterdam eHealth Agenda
Datum: maandag 27 mei 2024
Tijdstip: 14:00 – 17:30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Schiemond (wmo radar), Dempostraat 143, 3029 CL Rotterdam

STOZ Evaluatieroute - waardebepaling

In de nieuwe Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) is een waardebepaling vereist voor de Evaluatieroute. De Rotterdam eHealth Agenda heeft een ruime ervaring met waardebepalingen. Wil je een STOZ subsidie aanvragen maar weet niet hoe? We kunnen helpen! Aarzel niet ons te contacteren.

Matchingevent voor zorginnovatoren

Dinsdag 11 juni 2024, 14:00 - 17:00 uur.
Tijdens het matchingevent kom je als zorginnovator in contact met relevante organisaties. Je gaat met elkaar om tafel om de innovaties verder op weg te helpen. Heb je ideeen of al begonnen maar je loopt tegen belemmeringen aan? Dit is je kans met de juiste organisaties in gesprek te gaan.

Welzijn inzetten om zorg te ontlasten(?)

Om de gezondheid van mensen te bevorderen en de zorg te ontlasten, wordt steeds meer gekeken naar de welzijnssector.
De sector staat immers dicht bij de mensen en hun leefwereld, is verankerd in sociale gemeenschappen en schrijft niet direct een zorgoplossing voor.

In een toekomstbestendig stelsel zijn zorgverlening, welzijnsoplossingen en samenredzaamheid in collectieven van burgers (gemeenschapszin) complementair aan elkaar.

ZorgTech Innovatieprogramma

Vanaf 15 april is de een nieuwe subsidieronde vanuit het ZorgTech programma. geopend. Kansen voor West stelt in totaal € 1,2 mln. beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze regeling biedt MKB-ondernemers in Zuid-Holland met een technologische innovatie in de gezondheidszorg de kans om tot €50.000 aan subsidie te ontvangen voor de ontwikkeling en testen van hun oplossingen.

Zorgsymposium: AI in de zorg – Behoedzaam op weg naar daadwerkelijke toepassing

Maandag 3 juni 2024 van 15:00 tot 17:00 uur. AI-toepassingen kunnen potentieel van grote waarde zijn voor de zorgpraktijk. AI-toepassingen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten, kunnen de zorg doelmatiger maken en kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren. Maar de inzet van AI-toepassingen brengt ook wezenlijke vragen met zich mee, vragen die onder meer verband houden met ethiek, betrouwbaarheid, bescherming van persoonsgegevens en aansprakelijkheid.
Het symposium is bedoeld voor bestuurders, bestuurssecretarissen, juristen, beleidsmedewerkers, security officers, functionarissen gegevensbescherming, privacy officers en andere medewerkers van zorginstellingen en brancheverenigingen die zich met de (mogelijke) inzet van AI-toepassingen binnen hun zorginstelling bezighouden.

3 maanden gratis sporten voor zorgprofessionals

CINX wil de waardering voor zorgprofessionals op een sportieve manier uiten. CINX is een exclusieve samenwerking aangegaan met Huk-TtI zodat mensen die bij een zorginstelling werkzaam zijn drie maanden kosteloos kunnen sporten.
Transitie010 stimuleert en inspireert zorgprofessionals in regio Rijnmond om de transitie te maken naar een gezonder, betaalbaarder en toegankelijker zorgsysteem. Waarin formele en informele zorg samenwerken en waar meer nadruk ligt op gezond blijven dan op gezond worden. Voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond. Dit doen we door te inspireren, de juiste mensen aan elkaar te verbinden, door initiatieven aan te jagen en een beweging in gang te zetten. Samen maken we de beweging naar anders werken in zorg en welzijn om de toekomstbestendige zorg te kunnen leveren. Sluit je aan!