Nieuwsbrief: Rotterdam eHealth Agenda
Datum: 23 april 2024

Save the date: digitalisering in het sociaal domein

Het is geen nieuws meer dat de vraag naar zorg en ondersteuning in de komende jaren het aanbod overtreft. Willen we onze bewoners de ondersteuning blijven bieden, dan zullen we de beschikbare capaciteit effectiever moeten inzetten.
Digitalisering geeft de mogelijkheden om meer te doen met minder mensen en technologie kan langer thuis wonen ondersteunen. Afgelopen jaren hebben veel organisaties pilots uitgevoerd met digitale hulpmiddelen. Er is ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van toepassingen en uiteindelijk blijkt duurzaam inzetten van de innovatie in de organisatie moeilijk.
Hoe is dit in uw organisatie? Heeft u een proces verbeterd met digitale ondersteuning? Of zoekt u juist nog naar voorbeelden van technologie, die bij uw organisatie passen?
Gemeente Rotterdam en de Rotterdam eHealth Agenda hebben een gezamenlijk programma om zoveel mogelijk aanbieders hun kennis, kunde en ervaring met elkaar te delen. We nodigen u uit voor het eerste ‘Rotterdamse Leerfestival digitale zorg’.
Onder het motto ‘show & tell’ brengen we mensen en organisaties samen die allemaal voor dezelfde uitdagingen staan en van elkaar kunnen leren. Deel ervaringen met het inzetten van technologie. Kom vertellen over de impact van digitale zorg in uw organisatie. Kom luisteren en inspiratie halen; mogelijk werkt iets in een andere sector en kan dit heel goed overgenomen worden in jouw organisatie.

We organiseren op maandag 27 mei, een middag met voorbeelden en gelegenheid elkaar te ontmoeten. We starten met een plenair programma met voorbeelden van innovatie in het welzijns- of sociaal werk. Het tweede deel van de middag laten collega’s uit zorg en welzijn zien wat zij doen of hebben.
We zien uit naar jullie komst!

Vriendelijke groet,
Annelies Nijhuis Jan Pons
Gemeente Rotterdam Rotterdam eHealth Agenda
Datum: maandag 27 mei 2024
Tijdstip: 14:00 – 17:30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Schiemond, Dempostraat 143, 3029 CL Rotterdam

Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

De vernieuwde 'SET' subsidie gaat dinsdag 14 mei 2024 weer open. Tijdens de twee startbijeenkomsten op 25 april en 8 mei wordt de nieuwe regeling toegelicht.

E-healthmonitor 2023
Stand van zaken digitale zorg

De zorg staat onder druk door de vergrijzing, personeelstekorten en de hoge kosten. Digitale zorg kan eraan bijdragen dat iedereen zorg kan blijven krijgen waarvan de kwaliteit op peil blijft. Sinds 2013 wordt elk jaar gemeten hoe het in Nederland gaat met deze ‘zorg op afstand’. De resultaten over 2023 zijn bekend.

ZorgTech Innovatieprogramma

Vanaf 15 april is de een nieuwe subsidieronde vanuit het ZorgTech programma. geopend. Kansen voor West stelt in totaal € 1,2 mln. beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze regeling biedt MKB-ondernemers in Zuid-Holland met een technologische innovatie in de gezondheidszorg de kans om tot €50.000 aan subsidie te ontvangen voor de ontwikkeling en testen van hun oplossingen.

Zorgsymposium: AI in de zorg – Behoedzaam op weg naar daadwerkelijke toepassing

Maandag 3 juni 2024 van 15:00 tot 17:00 uur. AI-toepassingen kunnen potentieel van grote waarde zijn voor de zorgpraktijk. AI-toepassingen kunnen bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten, kunnen de zorg doelmatiger maken en kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren. Maar de inzet van AI-toepassingen brengt ook wezenlijke vragen met zich mee, vragen die onder meer verband houden met ethiek, betrouwbaarheid, bescherming van persoonsgegevens en aansprakelijkheid.
Het symposium is bedoeld voor bestuurders, bestuurssecretarissen, juristen, beleidsmedewerkers, security officers, functionarissen gegevensbescherming, privacy officers en andere medewerkers van zorginstellingen en brancheverenigingen die zich met de (mogelijke) inzet van AI-toepassingen binnen hun zorginstelling bezighouden.

Hoe zit hybride zorg in IZA?

Het intergraal zorgakkoord (IZA) staat vol met afspraken en richtlijnen. Voor de hybride zorg in het IZA is een ‘dashboard’ gemaakt waarin de samenhang tussen afspraken en onderdelen samengevat zijn. Het helpt om in- en overzicht te krijgen van de werkagenda en de rol van hybride zorg.
Transitie010 stimuleert en inspireert zorgprofessionals in regio Rijnmond om de transitie te maken naar een gezonder, betaalbaarder en toegankelijker zorgsysteem. Waarin formele en informele zorg samenwerken en waar meer nadruk ligt op gezond blijven dan op gezond worden. Voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond. Dit doen we door te inspireren, de juiste mensen aan elkaar te verbinden, door initiatieven aan te jagen en een beweging in gang te zetten. Samen maken we de beweging naar anders werken in zorg en welzijn om de toekomstbestendige zorg te kunnen leveren. Sluit je aan!