Nieuwsbrief: Rotterdam eHealth Agenda
Datum: 15 november 2022
Rotterdam skyline

Digitaal Transitie010 spreekuur

Donderdag 28 november van 15.00-17.00 uur
Ben jij zorgprofessional en heb je een vraag over digitalisering, e-health of de implementatie van een innovatie??
Stel je vraag tijdens het digitaal Transitie010 spreekuur.

Ontbijt: The Amazing Possibilities of the Metaverse

Donderdag 1 december 2022 08.00 - 09.00
Het LSH010 innovatieontbijt te gast in De Doelen! Het thema van deze ochtend: The Amazing Possibilities of the Metaverse. Wat is de Metaverse en welke mogelijkheden biedt de Metaverse de zorg- en welzijnssector? Wat gebeurt er al op dat vlak in de Metaverse en wat kun jij daarmee in Rotterdam?

Alternatieve bekostigings-modellen in de zorg

In een recent artikel in het bulletin van de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) gaan BUNDLE-onderzoekers Frank Eijkenaar en Jeroen Struijs in op het waarom van alternatieve bekostigingsmodellen in de zorg.
Interessant artikel.

Thuis, zelf, digitaal als het kan, maar hoe dan?!

Dinsdag 6 december 2022 van 14:30 – 15:30
In een online panelgesprek gaan zorgprofessionals en ouderen met elkaar in gesprek gaan over de vraag: hóe gaan we het ‘thuis, zelf, digitaal’ met elkaar organiseren? Met als doel bewustwording te creëren en inzichten en inspiratie op te doen, zowel voor ouderen als voor zorgprofessionals.

SROI-verkenning ‘Preventieve inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging.

Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met cognitieve problemen en eenzaamheid, levert twee keer zoveel op aan sociale en economische waarde. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die door VitaValley is opgesteld in het kader van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Uitdagingen en succesfactoren bij de inzet van digicoaches

Slimme zorginnovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en zorg én om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. De digitale vaardigheden van de zorgprofessional zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Goede digitale vaardigheden zijn immers noodzakelijk voor een succesvolle implementatie van digitale toepassingen.

Tweede Transitie Expeditie

Donderdag 8 december 2022 8:00- 10:30 uur
De tweede Transitie Expeditie gaat over digitale gegevensuitwisseling van de spoedzorg Rijnmond, de Rijnmondse Zorgdelta 2030 en de het hoe en waarom van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Mooie Regionale voorbeelden waarin professionals aan de slag zijn met het anders doen en anders organiseren van zorg en welzijn.

Uitdagingen en mogelijkheden bekostiging van zorginnovatie

Zorginnovaties verlichten de werkdruk van zorgverleners en maken de zorg beter en betaalbaarder. Maar de zorgmarkt is complex en dat maakt een nieuw product introduceren geen eenvoudige opgave voor zorgtechnologiebedrijven. Vanuit het innovatieprogramma ZorgTech zijn twee bedrijven gevraagd naar hun ervaringen.

E-learning ‘Citizen Science

Hoe betrek je de samenleving bij onderzoek en kennisontwikkeling en maak je wetenschappelijke resultaten zo toegankelijk mogelijk voor iedereen? Speciaal voor (toekomstige) projectleiders van onze projecten is vanaf vandaag de e-learning ‘Citizen Science voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie’ beschikbaar.

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Wegwijzer bekostiging digitale zorg ge-updated. De verruimingen in de declaratieregels die per 2023 ingaan zijn erin toegelicht, en vele andere interessante ontwikkelingen.

Kennisbank digitale inclusie

Om 55-plussers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun digitale uitdagingen werkt het netwerk aan een breed vangnet om inwoners te enthousiasmeren, te begeleiden en te ondersteunen bij het meedoen in de digitale samenleving. Het doel is om dat voor elke Rotterdamse oudere toegankelijk te maken door te werken aan een breed aanbod.
NETWERK-DIGITALE-INCLUSIE
Voor welzijnsorganisaties die hulp willen bij het invullen van digivaardigheids-programma's? Aarzel niet en neem contact op!

Transitie010

Wil je ook bijdragen aan de transitie van gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond?
Of draag jij al bij aan de transitie en wil je jouw kennis delen?
Meld je dan aan voor ons netwerk en ontvang tweewekelijks een update over de ontwikkelingen en de mogelijkheden om bij te dragen.