171128REHA_logo_def_LR

Nieuwsbrief: Rotterdam eHealth Agenda
Datum: 3 maart 2022
eHealth_ontbijt_Award-10

Het is officieel: de eheld Award is overhandigd

Tijdens het Rotterdams eHealth Ontbijt op donderdag 10 februari 2022 verraste wethouder Eskes Jan Pons online met de eerste eHeld Award. Onder meer voor zijn bijdragen aan de Rotterdam eHealth Agenda, Transitie010, Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam, IT Campus Rotterdam, Afasietherapie.nl en de ComfortWoning.
Op 17 februari kreeg Jan van wethouder Eskes de echte eHealth Award overhandigd.
De eerste ontvanger van de eHealth Award gaat op reis door Rotterdam en interviewt in de komende maanden andere eHelden in de stad. Stay tuned!

Wapenen tegen cyberaanvallen

Dinsdag 29 maart 2022 - 15:00 tot 17:00 uur
Zorginstellingen zijn bijzonder kwetsbaar in relatie tot cyberaanvallen. Want wat zou u doen als uw instelling wordt getroffen door bijvoorbeeld een ransomware-aanval, waarbij wordt gedreigd met openbaarmaking van patiëntgegevens of met beïnvloeding van cruciale systemen?
Ploum
Betaalt u het gevraagde losgeld? Of weigert u, met het risico dat gevoelige gegevens op het darkweb terecht komen, of met het risico dat cruciale systemen falen?

LSH010 Ontbijt: circulaire zorg

Donderdag 10 maart 8.00 – 9.00 uur
Wist jij dat de zorgsector verantwoordelijk is voor 7% van de landelijke CO2 uitstoot? En dat ruim 30% van het afval dat een ziekenhuis produceert, uit operatiekamers komt? Laat je inspireren met mooie circulaire voorbeelden uit de regio.

Exclusieve werksessie HTA

Vrijdag 1 april van 13:00 - 16:00 uur
Werksessie HTA (Health Technology Assessment) onder leiding van Silvia Evers (Professor of Public Health Technology Assessment) en Ruben Drost (Assistent professor en HTA deskundige).
In deze exclusieve werksessie is er plaats voor maximaal 32 deelnemers om gezamenlijk een aantal casussen uit te werken. Wil je deelnemen? Stuur dan je eigen casus in.

Verslag eHealth Ontbijt

Verslag van de vierde editie van het Rotterdams eHealth Ontbijt op donderdag 10 februari 2022. Het ontbijt vond online plaats tijdens de Rotterdamse eHealth Week, als onderdeel van de landelijke Slimme Zorgestafette. Kijk hier de hoogtepunten terug.

Van 0 naar 100 medicijn-dispensers in 3 maanden

Zorginstelling Laurens nam onlangs de honderdste cMed Plus medicijndispenser in gebruik. Binnen drie maanden werd deze medicijndispenser succesvol uitgerold binnen de Laurens thuiszorg. Lees hier hoe ze dat gedaan hebben.

Kansengelijkheid in digitalisering

Het onderwijs staat voor de complexe opgave om aan kansengelijkheid te werken. Kan digitale technologie helpen? De denkplaat ‘Kansengelijkheid en digitalisering’ biedt houvast bij gesprekken hierover en helpt scholen bij ict-keuzes om de kansengelijkheid te vergroten.

Toolbox Digitale Inclusie

De Toolbox Digitale Inclusie bevat kwalitatief lesmateriaal dat netwerkpartners kunnen inzetten om de oudere Rotterdammer de benodigde digitale basisvaardigheden aan te leren. De Toolbox is bedoeld om inwoners ondersteunen bij het vergroten van digitale vaardigheden.

Thuis kan het ook

De campagne Thuis kan het ook informeert patiënten over de mogelijkheden en voordelen van digitaal contact met hun arts, verpleegkundige of andere zorgverlener en stimuleert hen om hiernaar te vragen bij hun zorgverlener.

Telenurse in actie

Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt sinds een half jaar met digitale verpleegkundigen. Simone Aryo is de allereerste telenurse, maar inmiddels heeft ze twee collega’s. Samen helpen ze honderden patiënten die vanuit huis informatie over hun fragiele gezondheid doorgeven.

Verscheurkalender 2022

Een steeds grotere groep huisartsen is bezorgd over de vooruitzichten en het overeind houden van een goede eerste lijn. Afgelopen maanden zijn deze zorgen op meerdere kanalen geuit en deze beweging draagt de naam “Help de huisarts verzuipt”. De verscheurkalender is een wekelijkse kalender met echte praktijkperikelen. Hilarisch en droevig tegelijkertijd.

Transitie010

Wil je ook bijdragen aan de transitie van gezondheid en zorg in Rotterdam Rijnmond?
Of draag jij al bij aan de transitie en wil je jouw kennis delen?
Meld je dan aan voor ons netwerk en ontvang tweewekelijks een update over de ontwikkelingen en de mogelijkheden om bij te dragen.

E-learning Slimme Zorg van Nu

Wil jij wegwijs worden in zorgtechnologie, e-health en digitale zorg? Volg dan de gratis en geaccrediteerde e-learning van Zorg van Nu.
Zorgverleners kunnen er accreditatiepunten mee behalen: 8 punten bij V&VN, 8 punten bij ADAP, 7 punten bij NVvPO of 7 punten bij de NVDA.